Voortbestaan internaat voor dove en zeer slechthorende vso-leerlingen bedreigd

In Haren staat het enige echt tweetalige vso (voortgezet speciaal onderwijs) van Nederland: het onderwijs daar vindt plaats in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dove en (zeer) slechthorende jongeren uit heel Nederland komen hierheen, omdat zij de voorkeur geven aan een omgeving waarin ook hun voorkeurstaal, NGT, wordt gebruikt. Het ministerie van OCW wil nu de financiering van dat internaat stoppen. De FODOK heeft namens het Platform Belangenorganisaties Doof-SH-tos laten weten dit niet aanvaardbaar te vinden.

Op de school kunnen doven en zeer slechthorende jongeren vriendschappen opbouwen met medeleerlingen die vergelijkbare ervaringen hebben en die de NGT beheersen. Juist omdat die jongeren overal vandaan komen, kunnen ze niet elke dag met trein of taxi naar Haren komen. Ze verblijven door de week in het internaat, met begeleiders als “surrogaat-ouders”.

Maar het ministerie van OCW wil nu dus de financiering van dat internaat stoppen, omdat dit strikt genomen geen onderwijsvoorziening zou zijn. De huidige leerlingen mogen hun schoolloopbaan nog afmaken, maar er mogen geen nieuwe leerlingen meer worden aangenomen. Er moeten maar andere oplossingen bedacht worden. Welke is nog onduidelijk. Er is wel gesproken over verhuizen van het vso. Maar een tweetalig vso verplaats je niet zomaar. Dat staat niet voor niets vlakbij de stad Groningen, waar veel doven wonen, werken en studeren. De expertise die daar is, kun je niet zomaar ergens anders opbouwen. En daarnaast: er zijn altijd wel weer leerlingen voor wie de reisafstand dan te lang wordt.

Brief en petitie
De FODOK heeft namens het Platform Belangenorganisaties Doof-SH-tos in een brief laten weten dat zo geen recht wordt gedaan aan de specifieke behoeften van dove leerlingen aan bij hen passend onderwijs. Inmiddels zijn er ook Kamervragen gesteld door de PvdA-kamerleden Ypma en Van Laar, is er al heel wat getwitterd in den lande en hebben lokale media aandacht besteed aan het internaat. Deelt u de zorgen die FODOK namens de belangenorganisaties bij het ministerie heeft aangekaart, teken dan de petitie die is gestart door nauw betrokkenen.

Publicatiedatum: 26 februari 2015