Voorlichting en technische ondersteuning voor CI-dragers in MED-EL Care Center

MED-EL (één van de drie CI-producenten op de Nederlandse markt) opende op 8 oktober een Care Center in Nieuwegein. Nadat er in Duitsland al enkele Care Centers geopend zijn, is dit nu de eerste in Nederland. De bedoeling van het Care Center is dat dragers en kandidaat-dragers van een CI van MED-EL daar terechtkunnen voor informatie en voorlichting omtrent het gebruik van hun CI en eventuele randapparatuur. Te denken valt aan voorlichting over mogelijkheden om te telefoneren of naar muziek te luisteren.

Het MED-EL Care Center heeft verder als functie om medische professionals te informeren en te assisteren tijdens metingen en om eindgebruikers van de implantaten directe technische ondersteuning te bieden.

Het Onafhankelijk Platform CI, waarin de NVVS is vertegenwoordigd, nam samen met de NVVS-Commissie CI een kijkje in het Care Center. ,,De service die verleend moet gaan worden, zal waarschijnlijker specifieker zijn dan hetgeen de CI-drager in het CI-centrum ontvangt. Wij zullen de ontwikkelingen met extra belangstelling blijven volgen, want in Nederland heeft nog geen van de CI-producenten eerder een Care Center geopend.“

MED-EL’s oprichtster en CEO, mevrouw Dr. Ingeborg Hochmair verrichtte de opening samen met Max de Jong, een jonge drager van een MED-EL CI. Tijdens de opening waren ongeveer 80 mensen aanwezig, variërend van kno-artsen en audiologen tot gebruikers van hoorimplantaten en vertegenwoordigers van patiënten- organisaties. Prof. Dr. P. Van de Heyning uit Antwerpen gaf een lezing over ‘Single Sided Deafness’. MED-EL verkreeg onlangs als eerste producent een CE-label voor de marketing van haar cochleaire implantaten voor toepassing bij slechthorenden bij wie sprake is van eenzijdige doofheid, dit voor zowel kinderen als volwassenen.

Voor meer informatie: http://www.medel.com/nl/.

In HOREN Magazine december 2013 zal een interview te lezen zijn met dr. Ingeborg Hochmair, die onlangs de Lasker Award ontving voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Publicatiedatum: 14 oktober 2013