Vooraankondiging NVVS-symposium: Nieuwe geluiden over tinnitus

Steeds meer mensen zoeken informatie, hulp of ervaringskennis over tinnitus en hyperacusis. De NVVS ziet een toenemende behoefte bij mensen met tinnitus of hyperacusis aan begeleiding/hulp bij het leren omgaan met tinnitus. Maar de mogelijkheden voor begeleiding/hulp zijn vaak onbekend en er lijkt een te beperkt aanbod in ons land te zijn.

Hoog tijd om nieuwe perspectieven te vinden voor hulp en begeleiding bij tinnitus. Onder de titel Nieuwe geluiden over tinnitus organiseert de NVVS daarom op vrijdag 2 november een symposium om nieuwe en vernieuwende mogelijkheden onder de aandacht te brengen van professionals en van mensen die tinnitus of hyperacusis hebben. In het programma presenteren voorlopers in de tinnituszorg in Nederland hun aanpak en inzichten. Tevens zullen twee prominente sprekers uit onze buurlanden  ingaan op veelbelovende behandelings- en begeleidingsmethoden in hun land, die nieuwe perspectieven bieden voor Nederland: David Stockdale van de British Tinnitus Association en Volker Albert van de Deutsche Tinnitus-Liga.

Verder worden op het symposium de resultaten gepresenteerd van een grote tinnitus-enquête die de NVVS dit voorjaar heeft gehouden: hoe kijkt de Nederlandse tinnituspatiënt aan tegen de hulpverlening in Nederland en wat moeten hulpverleners hen bieden? Het symposium wordt georganiseerd vanwege het 25-jarig bestaan van de NVVS-commissie Tinnitus en Hyperacusis én het 100-jarig (!) bestaan van de NVVS-afdeling Midden-Nederland.

Het symposium wordt gehouden op vrijdag 2 november 2012 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Deelnamekosten: € 125 voor professionals en € 50 voor niet-NVVS-leden. NVVS-leden krijgen een korting op de toegangsprijs, zij betalen € 25. Deelnamekosten zijn inclusief het onlangs verschenen ‘zelfhulp’-boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen van Olav Wagenaar. Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij organisaties voor kno-artsen, audiologen en audiciens. Inmiddels heeft StAr 40 accreditatiepunten toegekend.

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 september a.s. via www.nvvs.nl/tinnitus.
 Publicatiedatum: 21 juni 2012