Volledige vergoeding hoortoestellen voor kinderen opnieuw op politieke agenda

Kinderen tot 18 jaar moeten hoortoestellen 100% vergoed krijgen. Dat heeft de NVVS mede namens alle branchepartijen vorig jaar al laten weten aan de minister en aangedrongen op reparatie van de wetgeving. Minister Schippers wil de beslissing uitstellen tot na een evaluatie van de wijze waarop hoortoestellen thans in Nederland worden verstrekt en vergoed. Een evaluatie uitgevoerd in opdracht van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). NVVS vindt dat kinderen die van adequate hoortoestellen verstoken blijven, omdat de ouders de 25% eigen bijdrage niet kunnen betalen, hier niet op moeten hoeven wachten. En dus is opnieuw een brief geschreven aan minister Schippers.

In de evaluatie van Zorginstituut Nederland wordt geen specifieke aandacht besteed aan geleverde hoortoestellen aan kinderen. Wachten op de resultaten van de evaluatie heeft dus weinig nut.

Maar het belangrijkste is dat kinderen gelijke rechten hebben en gelijke kansen moeten krijgen. Navraag bij de landen om ons heen levert op dat wij het enige land zijn waar er voor kinderen op dit moment geen zogenaamde ‘nul’-euro toestellen leverbaar zijn. Alleen wanneer ouders voor hun kind een aanvullende verzekering hebben afgesloten kunnen de kosten voor hoortoestellen soms geheel gedekt worden. Maar het gaat juist om kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben en die dus vaak geen aanvullende verzekering hebben afgesloten. Die ouders moeten thans altijd 25% bijdragen en zijn daar soms niet toe in staat. Gevolg is dan dat deze toch al kwetsbare kinderen verstoken blijven van goede hoorrevalidatie met alle gevolgen van dien voor hun totale ontwikkeling.

En als de minister dan toch een meevaller heeft op haar begroting, kan ze dat juist gebruiken om  dit punt in de wetgeving te repareren. Daar is slechts een gering bedrag mee gemoeid en ze maakt er veel slechthorende en dove kinderen blij mee.

Europese steun
Het verzoek van de NVVS aan Europese belangenorganisaties om informatie heeft ertoe geleid dat men overweegt om de noodzaak van goede gratis hoorhulpmiddelen voor kinderen op Europees niveau te onderstrepen. Wij zijn daarover met Europese organisaties in gesprek.

Om onze actie kracht bij te zetten, zijn meer ervaringen nog altijd welkom. Dus kent u iemand waarbij de aanschaf van een hoortoestel voor een kind voor financiële problemen zorgt, attendeer hem of haar dan op ons meldpunt of vraag hen te mailen naar hoorwijzer@nvvs.nl.

Lees hier de brief van NVVS aan minister Schippers. Bekijk hier eerdere berichten hierover.

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zetten zich via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder audiologische hoorhulpmiddelen en zorg. Lees meer bij Samen Sterk.

Publicatiedatum: 17 april 2014