Volkskrant belicht verschillende gehoorimplantaten in bijlage ‘Orgaan & Weefsel’

Wie (zwaar) gehoorverlies heeft en niet uit de voeten kan met een hoortoestel, heeft nog diverse mogelijkheden. Dat laat de Volkskrant deze week zien in een gedeelte van de bijlage ‘Orgaan & Weefsel’. Onder andere het cochleair implantaat (CI) als hooroplossing wordt in de bijlage toegelicht. Ook mensen die bijvoorbeeld überhaupt geen gehoorgang hebben (atresie) of geen oor hebben (microtie), kunnen gebruik maken van bepaalde gehoorimplantaten, zoals horen via beengeleiding.

Een cochleair implantaat zorgt ervoor dat het geluid via elektroden alsnog in het slakkenhuis komt. In ‘Orgaan & Weefsel’, een uitgave van Pulse Media Group, vertellen diverse experts over de werking van het CI en de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en techniek. Hennie Epping, voorzitter van OPCI (Onafhankelijk Platform CI) en vrijwilliger bij Stichting Hoormij/NVVS, vertelt in de bijlage over zijn ervaringen met CI. Hoewel horen met een CI anders klinkt dan ‘normaal’ horen, geeft Hennie aan dat zijn kwaliteit van leven met 100% verbeterd is. “Ik kon weer gewoon met iedereen een gesprek voeren!” Hennie vertelt verder over zijn werkzaamheden voor OPCI en waarom het belangrijk is dat er een belangenbehartiger is voor mensen met een CI.

Myrthe Hol, kno-arts/otoloog in het Radboudumc, is gespecialiseerd in implantaten voor mensen met gehoorproblemen. Ze vertelt over horen via beengeleiding, waarbij een hoortoestel via een schroefje in de schedel achter het oor geluidstrillingen doorgeeft aan het binnenoor. Dit kan een oplossing zijn voor mensen met eenzijdig gehoorverlies of mensen bij wie het slakkenhuis niet goed functioneert. “Het is onvoorstelbaar dat er nog steeds mensen zijn die niet van deze toepassing weten en er wel geholpen mee zouden kunnen zijn.”

Daarom is Stichting Hoormij/NVVS dan ook erg blij dat de Volkskrant er in deze bijlage aandacht aan besteed. Wilt u weten of een CI of beengeleidingstoestel iets voor u is, raadpleeg dan uw (kno)-arts of Audiologisch Centrum (AC). Een AC biedt diagnostiek en begeleiding bij gehoor- en taal-/spraakproblemen. In de bijlage ‘Orgaan & Weefsel’ wordt ook meer uitgelegd over de werkwijze van audiologische centra.

U kunt hier de bijlage bekijken. De artikelen rondom de gehoorimplanten vindt u vanaf pagina 13.Publicatiedatum: 03 september 2015