Versobering basispakket zorg minder ingrijpend

Minister Schippers (Volksgezondheid) onderhandelde de afgelopen tijd met ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties om de stijgende zorguitgaven te beheersen. De minister maakt nu bekend dat de zorguitgaven de komende jaren minder hard groeien: 1,5% in 2014 en 1% in 2015, terwijl 2% in het regeerakkoord was afgesproken. Alleen de uitgaven van huisartsen mogen meer groeien als zij patiënten behandelen die anders bij de duurdere specialist zouden zijn beland. De in het regeerakkoord afgesproken versobering (met 1,5 miljard euro) van het basispakket wordt nu aangepast. Dit is gunstig voor de discussie over het wel of niet schrappen van de hoortoestelvergoeding uit het basispakket.

Het nieuwe akkoord is positief voor veel verzekerden. De bezuinigingen worden minder gezocht in het beperken van het basispakket. In plaats daarvan wordt er ingezet op efficiency en doelmatigheid, bijvoorbeeld het voorkomen van onnodige specialistische onderzoeken. De kans dat de vergoeding van hoorhulpmiddelen uit het basispakket wordt geschrapt, is door deze nieuwe ‘zorgdeal’ een stuk kleiner geworden, maar nog steeds aanwezig. De NVVS houdt vinger aan de pols.

Patiëntenfederatie NPCF zegt blij te zijn dat de rekening voor de besparing niet zomaar bij de patiënt wordt gelegd. “De oplossing voor de stijgende zorgkosten wordt nu ook gezocht in het aanpakken van verspilling en onnodige zorg”, reageert de organisatie. “In plaats van dat het mes nu fors in het basispakket gezet wordt, wordt er door alle betrokken partijen gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg, worden richtlijnen strakker toegepast en wordt de patiënt beter betrokken bij zijn behandeling.” Dat met het behoud van de restitutiepolis patiënten vrije keuze behouden voor een ziekenhuis of behandelaar, stemt de NPCF ook tevreden.

Lees meer bij de Volkskrant.

Publicatiedatum: 19 juli 2013