Veranderingen in route voor aanschaf hoortoestel

Als u een hoortoestel aan gaat schaffen, kunt u niet altijd direct bij een audicien binnenlopen. Er is een ‘route’ die u moet volgen, bijvoorbeeld via de huisarts, kno-arts en/of audiologisch centrum. Welke route u moet volgen, hangt af van uw leeftijd. De leeftijdsgrenzen zijn nu verschoven. Dat kan voor u een verandering betekenen.

Onder de 18

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je via de huisarts naar een audiologisch centrum en kno-arts. Voorheen gold dat alleen voor kinderen tot en met 15 jaar. Deze grens is opgetrokken naar 17 jaar, omdat juist tijdens de pubertijd gehoorverliezen kunnen veranderen en er in deze periode ook behoefte is aan ondersteuning op het gebied van ‘gehoorverlies in werksituaties’.

18-67 jaar

Bent u 67 jaar of jonger en overweegt u voor het eerst een hoortoestel aan te schaffen, dan gaat u naar uw huisarts. Bij een herhaalaanschaf mogen mensen tussen de 18 en 67 direct naar hun audicien. Aangezien in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd is opgeschoven naar 67 jaar, is ook hier de leeftijdsgrens voor mensen die een hoortoestel willen aanschaffen verschoven. Moesten mensen t/m 65 jaar voorheen altijd naar de huisarts om vervolgens te worden doorverwezen als dat nodig was, nu moet u t/m 67 jaar alleen bij de eerste klachten over uw gehoor naar uw huisarts.

68 jaar en ouder

Bent u 68 jaar of ouder dan kunt u rechtstreeks bij een StAr-erkend audicien binnenstappen. Klachten over gehoor die ontstaan bij mensen van 68 jaar en ouder zijn bijna altijd klachten die te maken hebben met ouderdomsslechthorendheid. Deze klachten kunnen direct door een audicien worden beoordeeld en deze kan hiervoor een geschikt hoortoestel adviseren. Mocht er meer aan de hand zijn, dan zal de audicien u alsnog verwijzen.

Waarom deze veranderingen?

De zorg in Nederland moet betaalbaar blijven. Eén van de maatregelen is om mensen tussen de 18 en 67 jaar bij een herhaalaanschaf niet meer het hele traject langs huisarts, kno-arts en/of audioloog te laten doorlopen. Dat kan alleen als voorkomen wordt dat problemen over het hoofd worden gezien, iets wat de NVVS nauwlettend in de gaten houdt. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het bijscholen van audiciens en het verbeteren van de meetomstandigheden waarin hoortests worden afgenomen. Dat maakt dat StAr-erkende audiciens in staat zijn om op drie punten te checken of doorverwijzing naar een andere specialist nodig is: bij een medische reden naar een kno-arts, bij complexe gehoorverliezen, andere hooraandoeningen of problemen op het sociale of psychische vlak naar een audiologisch centrum.

De NVVS maakt zich er hard voor dat ook alle verzekeraars de aangepaste veldnorm met de verschoven leeftijdsgrenzen gaan volgen. De branchepartijen die hebben ingestemd met de aangepaste veldnorm zijn: de kno-vereniging, FENAC (brancheorganisatie van audiologische centra), NVAB (brancheorganisatie van audiciensbedrijven), GAIN (brancheorganisatie van hoortoestelfabrikanten), Nationale Hoorstichting, FOSS en NVVS.

Publicatiedatum: 11 april 2013