Veiligheid op de werkvloer extra belangrijk voor werknemers met gehoorverlies en tinnitus

Het klinkt als een logische theorie: werknemers met gehoorverlies lopen meer risico op beroeps gerelateerd letsel omdat ze waarschuwingssignalen en de geluiden die gevaar aangeven niet horen. Maar is het ook echt zo? Nieuw onderzoek wijst uit dat werknemers met tinnitus en gehoorverlies in de hoge frequenties 25% meer kans hebben op een arbeidsongeval. NVVS denkt dat de juiste hulpmiddelen en het goed leren omgaan met de tinnitus en/of het gehoorverlies bij kunnen dragen aan de veiligheid van deze werknemers.

Onderzoekers van de Universiteit van Yale (V.S.) bestudeerden over een periode van zes jaar 8818 productie- en onderhoudsmedewerkers van een fabriek waar aluminium wordt gemaakt. Werknemers met tinnitus (oorsuizen) in combinatie met gehoorverlies in de hoge frequenties blijken 25% meer risico te lopen op acuut letsel. Gehoorverlies in de lage frequenties kent een lichte toename in het risico op minder zwaar letsel. Er is geen link gevonden tussen asymmetrisch gehoorverlies en een verhoogd risico op letsel. Dit kan echter ook komen door het geringe aantal werknemers met asymmetrisch gehoorverlies in de studie.  

De studie (Does tinnitus, hearing asymmetry, or hearing loss predispose to occupational injury risk?) is gepubliceerd in het International Journal of Audiology. Volgens de onderzoekers laten de onderzoeksresultaten zien, dat tinnitus in combinatie met gehoorverlies in de hoge frequenties gevaren kunnen opleveren voor  werknemers, vooral in een zeer lawaaiige omgeving. Daarom moet er goed worden gekeken naar wat deze werknemers nodig hebben om goed te kunnen communiceren en hun gehoor verder te beschermen.

Hulpmiddelen
NVVS is het daar mee eens. De juiste hulpmiddelen zoals flitslampen en flitsbellen (die bijvoorbeeld ook op rookmelders kunnen worden aangesloten) kunnen al veel bijdragen aan veiligheid voor de werknemers met tinnitus en gehoorverlies. Ook hulpmiddelen op het gebied van communicatie (ringleiding, solo-apparatuur, goed licht voor spraakafzien) en akoestiek (rustige ruimte met bekleding op muren en vloeren) kunnen hierbij helpen. Communiceren kost mensen met gehoorverlies en tinnitus erg veel energie. Ook kan met name de tinnitus zorgen voor concentratieproblemen. Er moet dus goed gekeken worden hoe de werkplek zo ingericht kan worden dat deze werknemers optimaal kunnen communiceren en zich goed kunnen concentreren. Dan blijven ze energiek en alert.

Acceptatie
Ook merken we bijvoorbeeld in onze Ervaringssessies dat werknemers met gehoorproblemen het belangrijk vinden dat dit bespreekbaar is op de werkvloer. Dit helpt hen in de acceptatie, en daarmee ook in het omgaan met hun gehoorprobleem (bijvoorbeeld gebruiken van hulpmiddelen). En ook dat vergroot hun veiligheid op het werk; collega’s kunnen hen waarschuwen in geval van nood, de werknemers leren zelf extra alert te zijn en op andere signalen te letten etc. Zowel de werkgevers als de werknemers zelf kunnen dus bijdragen aan veiligheid op de werkvloer voor mensen met tinnitus en gehoorverlies. En uiteraard ook op het gebied van preventie.

Meedoen op het werk
In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen met gehoorverlies en ruim 1 miljoen mensen met tinnitus. Een grote groep mensen dus waar zeker aandacht voor moet zijn, ook op de werkvloer! Om mensen met een gehoorprobleem te helpen mee te kunnen doen op het werk, is NVVS het project ‘Brood op de plank. Eigenbereid!’ gestart. Met dit project wil de NVVS werkende slechthorenden ondersteunen: door ervaringen uit te wisselen en voorlichting te geven. Omdat we willen dat mensen met een hooraandoening zo optimaal, en zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Er zijn al een aantal Ervaringssessies rond dit thema geweest. De behoefte aan informatie en tips blijkt groot. NVVS wil in deze behoefte voorzien. Helpt u mee? Kijk op www.nvvs.nl/meedoenophetwerk.

Publicatiedatum: 19 februari 2015