Veel ouders vinden gehoorverlies van hun kind een gevaar bij het fietsen

Ruim de helft van de ouders denkt dat het gehoorverlies van hun kind een gevaar vormt tijdens het fietsen. Dat blijkt uit onderzoek van NSDSK en Kentalis die samen onderzoek hebben gedaan naar het fietsgedrag en de fietsbeleving van horenden, slechthorende en dove kinderen tussen de zes en dertien jaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat slechthorende en dove kinderen iets ouder zijn als ze zonder zijwieltjes gaan fietsen. Ze blijken ook vaker van hun fiets te vallen en meer te slingeren. Dit terwijl het dragen van een helm soms lastig of onmogelijk wordt gemaakt door het cochleair implantaat of de hoortoestellen.  

Fietsen met anderen lastig

Voor slechthorende en dove kinderen blijkt het lastiger om met anderen op te fietsen: ze verstaan hen door het verkeer minder goed. Ook de wind op microfoons van hun hoortoestellen of op de geluidsprocessor van hun cochleair implantaat is storend.

Veiligheid op de fiets

Slechthorende en dove kinderen zijn iets ouder als ze zonder zijwieltjes gaan fietsen. Helaas blijken ze ook vaker van hun fiets te vallen en meer te slingeren. Het dragen van een helm zou de veiligheid ten goede komen. Al dragen ze vaker een helm dan goedhorende kinderen, soms is dit lastig of zelfs onmogelijk door het cochleair implantaat of de hoortoestellen. Slechthorende en dove kinderen maken ook gebruik van SH bordjes, spiegels en soloapparatuur.  Evenwichtsproblemen blijken bij deze kinderen vaker voor te komen.

Speciaal onderwijs

Van de groep ouders die denkt dat het gehoorverlies van hun kind een gevaar vormt tijdens het fietsen (55%), zijn het vooral de ouders van de kinderen die speciaal onderwijs volgen die minder vertrouwen in fietsgedrag van hun kind hebben. Dit komt doordat de kinderen in het speciaal onderwijs minder fietservaring opdoen doordat de school verder weg en daardoor niet op fietsafstand ligt.


Ervaringen van ouders

Ouders die problemen met fietsgedrag ervaren van hun kinderen geven voorbeelden als:

  • ‘Het grootste probleem tijdens het fietsen voor mijn dochter is dat ze slecht haar fietsmaatjes kan verstaan. Zeker op dagen met veel wind of als er veel verkeer langs rijdt. Daarom kiest ze er geregeld voor om alleen naar school te fietsen.’
  • ‘Wat ik het lastigste vind aan gehoorapparaten in het verkeer is dat mijn zoon het verkeer dat van achter hem komt niet aan hoort komen. Hij kan zich bijvoorbeeld rot schrikken van een brommer die hem inhaalt.’
  • ‘Ik zou wel meer tips en adviezen willen om het kind veilig te leren fietsen. Ik zou ook meer algemene bekendheid willen over hoe om te gaan met slechthorende deelnemers in het verkeer.’

Nader onderzoek is volgens de initiatiefnemers nodig om tot betere tips te komen en tot een programma voor deze kinderen én voor hun ouders te maken.

Voor meer uitkomsten van dit onderzoek verwijzen we naar de bron van dit bericht: Hoorzaken.

Publicatiedatum: 12 juli 2018