Veel gehoorschade onder bouwvakkers

Lawaai op bouwplaatsen is een veel voorkomend probleem, met grote gevolgen voor de bouwvakkers. Een op de vijf heeft last van gehoorschade en bij 13 procent van de bouwvakkers is 'lawaaidoofheid' vastgesteld.

Dat blijkt uit cijfers van het kennis- en adviescentrum Volandis, die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt. Al in 2014 werden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB) 2.490 meldingen gedaan van gehoorschade, waarvan 86 procent uit de sector bouwnijverheid kwam. Gehoorschade is niet te genezen.

Boete

De Inspectie SZW gaat daarom in de laatste maanden van 2016 intensief controleren op te hard geluid op bouwplaatsen. Als er lawaai wordt geconstateerd van 85 decibel of hoger en er wordt geen gehoorbescherming gedragen, wordt het werk stilgelegd en een boeterapport opgemaakt.

Stichting Hoormij juicht toe dat er meer aandacht komt voor preventie van gehoorschade. Vanuit de stichting richt ook de Commissie Tinnitus en Hyperacusis zich op preventie van gehoorschade door lawaai. Voor mensen die gehoorschade hebben opgelopen en aanlopen tegen problemen in het werk is het project Brood op de Plank? Eigenbereid! in het leven geroepen.


Publicatiedatum: 30 augustus 2016