UWV: tinnitus wordt wel als aandoening erkend maar dat leidt niet altijd tot uitkering

Op 9 september is op deze website een bericht geplaatst met de titel 'Instanties als UWV moeten impact tinnitus erkennen'. Het tv-programma Hart van Nederland van SBS6 besteedde de dag ervoor in de uitzending aandacht aan het verhaal van de 40-jarige Ricardo Lockhorst die al 21 jaar last heeft van ernstige tinnitus (oorsuizen). Volgens hem wordt zijn aandoening door uitkeringsinstantie UWV niet erkend als aandoening, waardoor hij moet zien rond te komen van zo’n 500 euro in de maand. Stichting Hoormij/NVVS reageerde in de uitzending en drong erop aan dat instanties als het UWV erkennen dat tinnitus als aandoening bestaat en onderkennen dat het een grote impact op iemands leven en functioneren kan hebben.

Naar aanleiding van deze uitzending en dit bericht heeft overleg plaatsgevonden tussen de Medisch Adviseur van het UWV en de Commissie Tinnitus en Hyperacusis van Stichting Hoormij. In dit gesprek werd duidelijk dat de zaak genuanceerder in elkaar zit dan in de uitzending en het bericht gemeld werd. Het UWV ontkent niet dat tinnitus een aandoening is die een grote impact kan hebben op iemands leven en functioneren. Bij de keuring door het UWV van iemand met tinnitus wordt expliciet gevraagd wat de gevolgen zijn voor deze persoon in termen van klachten en beperkingen voor het functioneren in werksituaties en privé. Het UWV gaat er vanuit deze dat de gerapporteerde klachten reëel zijn voor zover ze passen binnen het spectrum van gevolgen die tinnitus kan hebben.

Dit betekent niet dat een persoon met tinnitus altijd een WIA-uitkering krijgt. Dat heeft te maken met de procedure die het UWV wettelijk moet volgen en die voor iedereen geldt die gekeurd wordt. In samenwerking tussen keuringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV wordt een aantal beroepen vastgesteld waarin de, in ons geval, persoon met tinnitus wel werkzaam zou kunnen zijn, rekening houdend met de belemmeringen die de aandoening met zich meebrengt. Iemand die door tinnitus gerelateerde stress uitvalt in een managementfunctie zou bijvoorbeeld nog wel in de plantsoenendienst werkzaam kunnen zijn. De vraag of iemand een uitkering krijgt en zo ja hoeveel hangt af van de vraag hoe groot de achteruitgang van het inkomen is van deze persoon. Als deze persoon in de managementfunctie € 50.000 verdiende en in de plantsoenendienst € 20.000 zou kunnen verdienen gaat deze persoon er € 30.000 op achteruit oftewel 60%. Het verwarrende is dat de wet dit het percentage arbeidsongeschiktheid noemt en niet het percentage inkomensverlies.

Zo is het ook mogelijk dat er in het geheel geen recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Indien het inkomensverlies minder dan 35% is bestaat er geen recht op een uitkering. Dat is door de politiek bepaald. De persoon in kwestie krijgt dan te horen dat hij of zij niet arbeidsongeschikt is. In zo’n geval kan makkelijk de indruk ontstaan dat een aandoening als tinnitus niet erkend wordt. Stichting Hoormij neemt zich voor voorlichting te gaan geven aan haar leden over de ins en outs van de keuringsprocedure want zoals gezegd geldt dit niet alleen voor tinnitus.
 Publicatiedatum: 19 oktober 2015