UWV bereid tot wijzigen regelingen tolkvoorziening

Dovenschap is (namens het Platform Doven, Slechthorenden, TOS) met UWV in gesprek gegaan naar aanleiding van een serie klachten over het UWV. Dit is het derde gesprek in een periode van anderhalf jaar. UWV heeft nu beloofd dat zij de regelingen wil gaan aanpassen waar het kan.

Het UWV heeft eerst uitgebreid excuses aangeboden vanwege de werkwijze rondom de nieuwe facturering van tolken. Door de betalingsproblemen kwamen tolken financieel in de problemen. UWV heeft beloofd dat er in het vervolg zorgvuldiger gecommuniceerd wordt. Ook heeft UWV excuses aangeboden voor het verdwijnen van de chatfunctie. Na een melding van Dovenschap is de chatfunctie inmiddels hersteld.

Term doventolk geschrapt bij UWV
Dovenschap geeft UWV een compliment omdat zij een begin maakt met het schrappen van de term “doventolk”. Doventolk is een verouderde term die suggereert dat doven begeleiding nodig hebben. In plaats daarvan wordt “gebarentolk” en “schrijftolk” gebruikt.

Tolkvoorziening onderwijs 30-Plussers
Aan de tolkvoorzieningen voor onderwijs van mensen die ouder zijn dan 30 jaar kan het UWV niets veranderen. Hiervoor is een verandering in de wet- en regelgeving nodig. Dit onderwerp is dus iets waarover de overheid moet beslissen.

Hardheidsclausule en pilot vrije besteding tolkuren
UWV gaat ook kijken naar de problemen bij de hardheidsclausule en gaat kijken wat zij kan veranderen. Voor de aparte aanvragen (die binnen de 15% tolkuren vallen) zoals het aanvragen van teamtolken wordt per 1 januari 2016 gestart met een pilot voor vrije besteding van de gekregen tolkuren. Voor de pilot worden tolkgebruikers met een tolkvoorziening voor werk gevraagd om mee te doen. Iedereen die voor 2016 een toekenning heeft, kan zich aanmelden. Op de websites van de belangenorganisaties zal een bericht verschijnen wanneer je je kunt aanmelden.
Uit alle aanmeldingen zal het UWV 30 personen selecteren. Het UWV kijkt hierbij naar verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en beroepen. De gekozen personen mogen een jaar lang de toegekende 15% aan tolkuren vrij besteden. Zij hoeven dan geen aparte aanvraag meer te doen voor bijvoorbeeld de inzet van teamtolken. Als uit de pilot blijkt dat dit niet leidt tot een stijging van tolkkosten, verwacht UWV dat de regeling rondom teamtolken definitief aangepast kan worden.

Notitie
UWV heeft de notitie landelijke regeling tolkvoorziening van Dovenschap en de andere platformorganisaties en beroepsverenigingen voor tolken ook ontvangen. UWV liet weten dat zij deze notitie met interesse heeft gelezen.

Dovenschap blijft namens het Platform vinger aan de pols houden en zal met UWV in contact blijven om de regelingen tolkvoorziening zo optimaal mogelijk te laten functioneren voor alle doven en slechthorenden.
Publicatiedatum: 26 november 2015