Utermöhlen Prismabril wetenschappelijke uitgelegd

Het lang verwachte wetenschappelijk artikel met uitleg over de theoretische werking van de Utermöhlen prismabril is uit. De commissie Ménière van Stichting Hoormij hoopt dat door aandacht voor dit onderwerp onderzoek naar de werkzaamheid van de Utermöhlen prismabril in de praktijk gestimuleerd wordt. 

Er is helaas nog weinig wetenschappelijke onderbouwing van de werking van de bril bij evenwichtsproblemen en de ziekte van Ménière. Dit artikel is een belangrijke stap in de goede richting. Al op het Ménière Symposium in 2016 gaf dr Astrid Lübeck een presentatie over haar literatuuronderzoek naar de werking van de Utermöhlen prismabril. Haar bevindingen komen terug in dit Engelstalige artikel, waarvan prof Jelte Bos de eerste auteur is. 


Publicatiedatum: 15 maart 2018