Uitspraak kort geding HoorProfs - Achmea

De rechter deed op vrijdag 11 januari uitspraak in het kort geding dat HoorProfs had aangespannen tegen Achmea omdat deze groep vrijgevestigde audiciens werd uitgesloten voor een 3-jarig contract. De rechter vindt de argumentatie van HoorProfs echter niet bewezen. Dat betekent dat Achmea nu zaken gaat doen met Beter Horen, Schoonenberg Hoorcomfort en SpecSavers. HoorProfs overweegt in hoger beroep te gaan.

Motivatie van de rechter
HoorProfs had het kort geding tegen Achmea aangespannen, omdat HoorProfs niet geselecteerd was als één van de drie audicienbedrijven waarmee Achmea contracten zou gaan afsluiten. HoorProfs voerde aan dat Achmea haar eigen selectieprocedure niet zorgvuldig genoeg had uitgevoerd. Zo zouden er partijen hebben meegedaan met de aanbesteding die niet voldoen aan de basiseisen. Dit gaat dan met name over de eis om als keten een landelijke dekking te garanderen, waarbij in elke winkel een StAr-geregistreerde audicien gedurende minimaal de helft van de openingstijden aanwezig is. Een ander belangrijk bezwaar van HoorProfs was dat Achmea onvoldoende heeft meegewogen dat HoorProfs tot nu toe als enige audiciengroep actief is geweest met de CQ-index. CQI staat voor Consumer Quality Index en is in Nederland dé methode om  systematisch klantervaringen in de zorg te meten.
De rechter heeft deze bezwaren niet gegrond verklaard. HoorProfs heeft volgens de rechter onvoldoende aangetoond dat ze als enige deze CQI hebben ingezet. Ook heeft HoorProfs niet tijdig aangetoond welke verbeteringen ze hebben doorgevoerd op basis van CQI-inzichten, aldus de uitspraak.

Het eerste argument verbaast de NVVS omdat wij als mede-eigenaar van de CQI weten dat HoorProfs feitelijk de enige audiciengroep is die in 2012 samen met zorgverzekeraars CQI-metingen heeft laten uitvoeren. Achmea was als  mede-uitvoerder nauw betrokken bij  deze eerste metingen. Volgens HoorProfs konden zij verbeterprocessen niet aantonen omdat is afgesproken dat de data niet openbaar mochten worden gemaakt.
Het gevolg van de rechtelijke uitspraak, baart de NVVS in ieder geval zorgen. HoorProfs-audiciens krijgen in elk kwaliteitsonderzoek van de laatste jaren altijd de hoogste scores. Gezien het grote marktaandeel van Achmea, kan het niet afsluiten van een contract als consequentie hebben dat veel HoorProfs-audiciens het zwaar zullen krijgen. Daarmee krijgt de kwaliteit van hoortoestelverstrekking in Nederland een zware klap te verwerken, die ook voor veel slechthorenden voelbaar zal zijn. Misschien niet zozeer voor de mensen met ouderdomsslechthorendheid, maar met name voor baby’s en jonge kinderen, mensen met complexe gehoorverliezen, meerdere aandoeningen of ingewikkelde omstandigheden waarin ze moeten functioneren.

NVVS-meldpunt om nieuw systeem te monitoren
De uitspraak komt anderhalve week nadat de nieuwe regels voor hoortoestelverstrekking zijn ingegaan. De NVVS is altijd een voorstander geweest van de wetswijziging vanwege een aantal belangrijke positieve elementen: hoorhulpmiddelen blijven in de basisverzekering, de bijbetaling gaat voor veel slechthorenden omlaag, er komt meer transparantie voor alle betrokkenen (ook voor de slechthorende zelf) over wie waarom welk hoorhulpmiddel krijgt.
Of in het nieuwe systeem die positieve kansen ook daadwerkelijk verzilverd worden, wordt bepaald door de praktijk: hoe gaan audicienbedrijven, hoortoestelfabrikanten, audiologen, kno-artsen en zorgverzekeraars dit systeem in de praktijk toepassen?
NVVS wil de gevolgen van het nieuwe systeem en met name van de wijze waarop deze een vertaalslag vindt in de praktijk, dan ook in kaart brengen. Hiertoe stelt NVVS per februari een meldpunt in op Hoorwijzer.nl, waarbij iedereen een klacht over de werking van het nieuwe vergoedingssysteem kan aankaarten – over welke partij binnen de hoorzorg het ook gaat. Door bundeling van klachten kan spoedig achterhaald worden of en zo ja waar verbeteringen nodig zijn.

Gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg
Achmea heeft laten weten haar verzekerden te informeren over de uitkomst, zodat mensen weten naar welke gecontracteerde audicien ze kunnen gaan. Naast Achmea is ook zorgverzekeraar CZ niet met alle audiciens een contract aangegaan. CZ heeft geen contract gesloten met Schoonenberg Hoorcomfort.
Schaft u een hoortoestel aan bij een gecontracteerde audicien dan ontvangt u 75% vergoeding en betaalt u alleen de wettelijke eigen bijdrage van 25%. Gaat u naar een niet door uw verzekeraar gecontracteerde audicien en heeft u een restitutiepolis,dan ontvangt u de marktconforme vergoeding minus de eigen bijdrage: in de praktijk betekent dit 75% van de prijs die de zorgverzekeraar als marktconform tarief heeft bepaald. Als de aanschafprijs van het toestel hoger is dan dit marktconforme tarief, komt dit verschil voor uw rekening. Gaat u als Achmea- en CZ-verzekerde met een naturapolis naar een niet door uw verzekeraar gecontracteerde audicien,dan ontvangt u een lagere vergoeding. Bijvoorbeeld 50%, 70% of 75% van de marktconforme vergoeding minus 25% eigen bijdrage. Zie voor de kortingpercentages uw polisvoorwaarden.

Voordeel van kiezen voor niet-gecontracteerde zorg is dat u meer keuzevrijheid heeft en niet gebonden bent aan de hoortoestellen die geleverd worden binnen de categorie waarin u als slechthorende bent ingedeeld. Nadeel is dat u dus een lagere vergoeding kunt krijgen en datu zelf alle kosten voor nazorg en reparaties moet betalen. Kosten die veelal wel afgedekt zijn in de contracten tussen verzekeraar en audicien. Let op! Op hoortoestellen is altijd het eigen risico van toepassing.

Publicatiedatum: 11 januari 2013