Tweejaarlijkse scriptieprijs van 2000 euro voor beste masterscriptie over tinnitus of hyperacusis

Stichting Hoormij stelt de komende tien jaar een tweejaarlijkse scriptieprijs in voor studenten van alle faculteiten en hogescholen in Nederland die een masterscriptie hebben geschreven op het gebied van tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). De student met de beste scriptie ontvangt een geldbedrag van 2.000 euro en een oorkonde.

Stichting Hoormij wil mensen met tinnitus en hyperacusis graag gedegen advies geven om hen zo te ondersteunen, te versterken en hun zelfredzaamheid te verhogen. Het leren omgaan met en accepteren van tinnitus of hyperacusis is daarbij van levensbelang, soms zelfs letterlijk. Studies over de beleving van sociaalpsychologische- en maatschappelijke aspecten van tinnitus en hyperacusis en ervaringen met diverse soorten hulpverlening, zijn echter schaars.

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek

Met de instelling van deze tweejaarlijkse scriptieprijs wil Stichting Hoormij de komende 10 jaar 10.000 euro besteden aan het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus en hyperacusis in Nederland. Dit geld is afkomstig van een legaat dat Stichting Hoormij/NVVS ontving. Studenten aan hbo of universiteit kunnen hun voltooide en positief beoordeelde masterscriptie insturen. Een deskundige jury beoordeelt de scripties op relevantie van de resultaten, originaliteit, analytisch niveau en leesbaarheid. De student die de winnende scriptie heeft geschreven, ontvangt een geldbedrag van 2.000 euro en een oorkonde.

Insturen voor september 2017

Voor toekenning van de scriptieprijs komen scripties in aanmerking die zijn goedgekeurd door de begeleider van de betreffende onderwijsinstelling, gedurende twee afgelopen academisch jaren. De scripties moeten geschreven zijn in de Nederlandse of Engelse taal.
De inzendtermijn voor de eerste toekenning van de scriptieprijs eindigt op 30 september 2017. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de ‘Week van het Oorsuizen’ in februari 2018.

Scripties kunnen worden gemaild naar de Commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Stichting Hoormij, ter attentie van de Jury Scriptieprijs, op het e-mailadres tinnitus.secretaris@stichtinghoormij.nl.

Voor vragen of nadere informatie kun je contact opnemen met de Commissie Tinnitus en Hyperacusis van Stichting Hoormij via telefoonnummer 030 261 76 16 of per e-mail: tinnitus.secretaris@stichtinghoormij.nl

Achtergrond: tinnitus en hyperacusis

Tinnitus, oftewel oorsuizen, betekent geluid horen dat er in werkelijk niet is. Mensen met tinnitus horen een ruis, piep of gebrom, een hoge of een lage toon, continu of afwisselend. Naar schatting heeft 1 miljoen mensen in Nederland een vorm van tinnitus. Een groot aantal van hen ervaart de gevolgen ervan als een zware last. Door toenemend lawaai en stress stijgt het aantal mensen met tinnitus snel, vooral onder jongeren. Preventie en bewustwording van oorzaken en gevolgen van tinnitus zijn daarom steeds meer van belang voor mens en maatschappij.
Mensen met hyperacusis (Grieks voor ‘ik hoor te veel’) zijn overgevoelig voor geluid. Wie deze gehooraandoening heeft, kan normaal omgevingsgeluid niet of nauwelijks verdragen. Het aantal mensen met hyperacusis is kleiner dan dat met tinnitus. Soms komen beide aandoeningen gecombineerd voor.
Publicatiedatum: 27 september 2016