Tweede ronde Scriptieprijs Stichting Hoormij van start

Op 5 februari konden we bekend maken dat de eerste scriptieprijs van Stichting Hoormij is toegekend aan Emma Heijerman. Uit de zes inzendingen koos de jury unaniem voor haar scriptie: The tinnitus toolkit; Empowering people to live with ringing in the ears. Inmiddels is de tweede ronde van de scriptieprijs van start. Deze prijs wordt in 2020 uitgereikt. 

Om mee te dingen naar de scriptieprijs kun je jouw masterscriptie over tinnitus of hyperacusis op hbo- of wo-niveau indienen. Dit zijn de voorwaarden: 
  • de scriptie moet uiterlijk op 31 december 2019 zijn ingeleverd
  • de scriptie moet in de twee voorafgaande jaren aan de uitreiking (dus in 2018 en 2019) zijn voltooid
  • de scriptie moet met een voldoende zijn beoordeeld. 

Insturen 

Scripties kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 worden ingestuurd naar tinnitus.secretaris@stichtinghoormij.nl t.a.v ‘jury scriptieprijs’. 
Alles scripties worden beoordeeld door een deskundige jury met gerenommeerde kno-artsen en audiologen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Week van het Oorsuizen, begin februari 2020.

Over de scriptieprijs

Stichting Hoormij stelt tussen 2018 en 2028 een tweejaarlijkse scriptieprijs beschikbaar voor studenten van alle faculteiten en hogescholen in Nederland die een masterscriptie hebben geschreven op het gebied van tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). De student met de beste scriptie ontvangt een geldbedrag van 2.000 euro en een oorkonde. Met de instelling van deze tweejaarlijkse scriptieprijs wil Stichting Hoormij in 10 jaar 10.000 euro besteden aan het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus en hyperacusis in Nederland. Dit geld is beschikbaar gekomen uit een ontvangen legaat. 


Publicatiedatum: 21 februari 2018