Tweede Kamer neemt motie aan voor meer zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars

Motie 52 ‘zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars’ van Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik-Faber (CU) is op 10 november 2015 aangenomen in de Tweede Kamer. Diverse patiënten- en cliëntenorganisaties, waaronder NPCF en NCZ, ondersteunen de motie en lieten de Kamer weten meer zeggenschap te willen voor patiënten over hun zorg en in de zorginkoop van verzekeraars. De ervaring en mening van mensen zou deel uit moeten maken van het beleid. Dat komt met het aannemen van de motie nu in zicht. De wetgeving moet nog worden uitgewerkt, maar het is wel een belangrijke stap.

De Kamerleden Bouwmeester en Dik-Faber gaven aan dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door zorgverzekeraars. Zij vinden dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten belangrijk is en een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar. Deze argumenten vonden gehoor bij de overige Kamerleden en de motie werd aangenomen.

Minister Schippers gaat een wetsvoorstel voorbereiden dat de positie van patiënten-, cliënten- en verzekerdenraden gaat versterken. Dit zal op z'n vroegst pas rond de zomer van 2016 klaar zijn, omdat ze eerst wil kijken naar de gevolgen van het aannemen van deze motie voor haar plannen. De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid, waarbij ook ondersteuning en financiering beschikbaar zijn. Ook wordt de regering verzocht om dit mee te nemen in de consultatieronde van de wet.

“Dat is wat ons betreft geen eindpunt”, schreef NPCF, koepel van patiëntenorganisaties over de motie in een brief aan de Tweede Kamer. “Wel zetten we daarmee een belangrijke stap in de richting van meer inspraak voor verzekerden. Wij hebben de ambitie om een aantal grote thema’s vervolgens in samenhang te gaan aanpakken. Bijvoorbeeld het versterken van de integratie care, cure en welzijn, het ontwikkelen van een meerjarenperspectief op zorg en meer aandacht voor de verzekerden die zorg nodig hebben.” Lees hier de complete brief van NPCF.

Publicatiedatum: 17 november 2015