Tweede druk verschenen - Elk woord telt; omgaan met TOS

Naar schatting vijf procent van de mensen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die het hele leven een rol speelt. Hoe herken je TOS en hoe is het om TOS te hebben? Welke rol speelt TOS als het gaat om leren, spelen, sporten, hobby’s, stage, rijles, werk, vriendschap, relaties en ouderschap? Welke wegen kun je bewandelen als je hulp zoekt, voor jezelf of voor je kind, leerling of cliënt met TOS? In augustus is een tweede, herziende druk, verschenen van Elk woord Telt. 

Elk woord Telt

In ‘Elk Woord Telt’ vind je informatie, tips en ervaringsverhalen over taal en TOS. Ze zijn beschreven per levensfase, van baby tot volwassene. (H)erkenning, daar streeft de auteur naar. Daarnaast is het boek bestemd voor wie meer wil weten over TOS, zoals ouders, familieleden, studenten en professionals. Deze tweede, herziene druk is inhoudelijk nagenoeg gelijk aan de eerste druk. Een aantal wijzigingen is aangebracht waar nodig. Onder meer zijn links naar diverse websites die genoemd worden in het boek, aangepast.

Over de auteur en bestellen

Annemiek Deij werkte de afgelopen twintig jaar als logopedist, psycholoog en behandelcoördinator met kinderen en volwassenen die spraak- en taalproblemen hebben. Ook schreef zij het boek ‘Gehoord Worden – Omgaan met Slechthorendheid’. Bestellen kan via BOL.com

Bron: Bol.com

Relevante links


Publicatiedatum: 03 september 2018