Tubantia maakt melding van NVVS-meldpunt

Twentsche Courant Tubantia maakt in de editie van zaterdag 9 februari 2013 melding van het feit dat de NVVS een meldpunt is gestart om klachten over het nieuwe vergoedingssysteem voor hoorhulpmiddelen te inventariseren. De NVVS wil daarmee achterhalen op welke punten het systeem nog verbeterd moet worden.

Tubantia geeft aan dat de NVVS het systeem een kans wil geven, maar zich tegelijkertijd bewust is van de kritiek op dit systeem. Die kritiek komt volgens de kran onder andere van hoortoestelgebruikers zelf, die zich zorgen maken over hun keuzevrijheid, maar ook van professionals.

Meer weten over het nieuwe vergoedingssysteem? Klik hier of bezoek onze speciale website hoorwijzer.nl.
Publicatiedatum: 11 februari 2013