TOS en IK – verhalen over een taalontwikkelingsstoornis en hoe dat voelt

Hoe leg je aan een kind met TOS uit wat dat eigenlijk is, een taalontwikkelingsstoornis? En hoe kun je dat aan de omgeving uitleggen? Nou, bijvoorbeeld met het boek TOS en IK: een unieke verzameling van dertig waargebeurde korte verhalen van en over kinderen met TOS. Voor de kinderen zelf, maar ook voor ouders, docenten, familie en begeleiders.

De schrijvers Laurien Hermsen en Diënne Kamphuis komen beide uit het onderwijs en de ambulante begeleiding. Hun motivatie om dit boek te maken: “Eigenlijk dient iedereen weet te hebben van het effect van TOS op IK.” Als je niet wordt verstaan, niet wordt begrepen of zelf niet begrijpt wat er wordt gezegd, kan dat je boos, verdrietig, bang of gefrustreerd maken. De verhalen in TOS en IK laten zien hoe deze kinderen wel duidelijk kunnen maken wat ze bedoelen en hoe ze kunnen laten ziet dat ze allesbehalve dom zijn. Het boek wil juist laten zien dat alle kinderen met TOS talenten hebben, net zoals alle kinderen. En hoe belangrijk het is om die talenten te herkennen en te benutten als je een kind met TOS begeleidt. Zo heeft leerlinge Kyra Schepens een muzikaal talent dat haar helpt om haar verhaal zingend te vertellen. Haar indrukwekkende lied over TOS staat als gedicht vooraan in het boek.

Laagdrempelige tips
De herkenbare korte verhalen hebben een vaste structuur en gaan over soms moeilijke, maar soms ook grappige situaties. School, zwemles, de Efteling, lezen, voetbal, de zomervakantie, de musical, samenwerken, maar ook de behoefte aan rust, het komt allemaal aan bod. De verhalen gaan vergezeld van tips en een toelichting voor ouders en begeleiders. Een theoretische achtergrond van TOS ontbreekt, om het boek zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het gaat er echt om hoe kinderen met een TOS zich voelen en waar ze tegen aan lopen. Voor wie meer wil weten over de achtergronden bevat het boek wel een leeslijst met andere boeken. Achter in het boek is ruimte om zelf aantekeningen te maken.

Herkenbare tekeningen
Bij ieder verhaal staat een illustratie die in een oogopslag duidelijk maakt waar het verhaal over gaat. Juist omdat alleen woorden vaak een probleem vormen. Illustratrice Mab van Opstal heeft zelf ook TOS en weet daardoor de juiste toon te raken: herkenbaar, kleurrijk en vol humor. De opzet van dit boek maakt het ook geschikt voor kinderen zonder TOS maar met problemen in de communicatie, zoals kinderen met dyslexie, slechthorende kinderen, kinderen met autisme of met niet aangeboren hersenletsel.

TOS en IK is te bestellen via info@spreekhoorn.nl met vermelding van het aantal boekjes en uw adresgegevens. Kijk ook op www.tosenik.nl
Publicatiedatum: 24 november 2015