Tolknet start pilot tolken on demand

Tolknet is gestart met een pilot voor een nieuwe tolkdienst: Tolkmatch Direct. Gebruikers van tolken NGT of NmG kunnen met deze dienst direct (zonder afspraak) een gebarentolk inzetten via het internet. Voor de proef zullen 20 personen gedurende drie maanden deze nieuwe dienst uitproberen in de dagelijkse praktijk.

Deelnemers aan de pilot van Tolknet krijgen een tablet, voorzien van mobiel internet en een Signcall-abonnement, in bruikleen. Hiermee kan de tolk op afstand worden ingezet. Signcall werkt via Total Conversation, de standaard waarbij men kan bellen via tekst, spraak en beeld. De proefpersonen van Tolkmatch Direct kunnen tijdens de pilot meteen ervaren hoe het is om met andere Signcall-gebruikers of met instanties, bedrijven en horende personen te bellen via KPN Teletolk. De test loopt van april tot en met juni 2014. Daarna zal de pilot worden geëvalueerd.

On demand
Bij tolken on demand kunt u direct een tolk op het scherm krijgen zonder afspraak. Of het nu in de winkel, bij de dokter, op school of op het werk is, u kunt vrijwel direct in gesprek met een horende. Tolkmatch Direct is uitsluitend bedoeld voor situaties van maximaal 15 minuten. Het is daarmee geen alternatief voor de bestaande tolkdiensten, maar een aanvulling voor die momenten waarop een tolk wel gewenst is, maar het niet mogelijk is om snel een tolk op locatie te laten komen.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Peter van Dijk, projectleider Tolkmatch Direct: p.vandijk@tolknet.nl.

Publicatiedatum: 15 april 2014