Tolknet focust in 2012 op de emancipatie van doven en slechthorenden

Tolknet slaat in 2012 een richting in waarbij de focus nog meer komt te liggen op het mogelijk maken van meer communicatie. Dat maakt Tolknet bekend in een persbericht. Tolknet zal behalve tolkbemiddeling in het nieuwe jaar inzetten op advisering en beïnvloeding om beweging te veroorzaken die de emancipatie van doven en slechthorenden en de kwaliteit van de maatschappij ten goede komen.

Samen werken aan oplossingen

De doelgroep van Tolknet (mensen die doof, slechthorend en horend zijn) lopen tegen diverse problemen aan en vragen Tolknet om oplossingen. Tolknet wil hieraan werken door samenwerking aan te gaan, projecten te initiëren en de maatschappij wakker te schudden. Ze wil naast mensen met een hoorbeperking staan en mét hen werken aan oplossingen.

Focus op oplossingen

Tolknet focust dus niet langer enkel op de tolkoplossing, maar op de beste oplossing en op nieuwe oplossingen Inzicht en acceptatie, toegankelijkheid, hulpmiddelen, empowerment, training, online kennisdeling en publiekscampagnes zijn onderdeel van het nieuwe takenpakket van Tolknet.

Arbeidsparticipatie

Zo zal Tolknet in 2012 onder andere extra aandacht besteden aan communicatieoplossingen bij arbeidsparticipatie. Zij pleit voor een integrale aanpak ter verbetering van communicatie tussen doven, slechthorenden en horenden op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Werk is van belang voor je welbevinden, voor je inkomen en voor heel veel meer zaken. Werkgevers, werknemers en werkzoekenden moeten weten welke oplossingen er zijn en hoe ze die kunnen inzetten, want succesvolle arbeidsparticipatie en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tolknet komt hiervoor in actie met onder andere: een banenbeurs, het activeren van uitzendbureaus en vakbonden, seminars en een helder rapport. [HV1]Linken naar website van tolknet www.tolknet.nl

Publicatiedatum: 12 december 2011