Tolken in de rechtbank of bij aangifte op het politiebureau

Tolkinzet bij de politie is vaak noodzakelijk omdat het gaat over belangrijke zaken in iemands leven. Om bewustwording te creëren en iedereen hierover te informeren heeft het collectief Justitietolken (i.s.m. Tolknet) een informatieve video gemaakt over het inzetten van een gespecialiseerde tolk.

Wanneer zet u een tolk in bij de politie en wie moet dit regelen?
Tolkinzet bij de politie is goed geregeld. Op het moment dat iemand als verdachte of getuige verhoord wordt, is de politie verplicht om een tolk in te zetten. Maar als u zelf contact opneemt met de politie (bijvoorbeeld voor een aangifte), bent u ook zelf verantwoordelijk voor het inzetten van een schrijf- of gebarentolk.

Tolknet adviseert om bij politiesituaties een tolk in te zetten die gespecialiseerd is als justitietolk. Deze tolken staan ingeschreven bij de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers (SIGV). Het Collectief Justitietolken maakte  een informatieve video met meer uitleg over het  inzetten van gespecialiseerde tolken. Bekijk de video op Youtube.

Campagne
De komende tijd worden zowel politiemedewerkers als tolkgebruikers extra geïnformeerd over tolkinzet bij politiesituaties en de communicatie tussen politie en dove/slechthorende burgers. Een video met ervaringen van gebruikers staat al op de website van Tolknet en een video voor politiemedewerkers wordt binnenkort verspreid. Ook wordt er de komende maanden in verschillende vakbladen voor politie aandacht besteed aan dit onderwerp. Voor politiemedewerkers is meer informatie te vinden op www.tolknet.nl/politie. Deze link is ook te vinden op het Intranet van de politie.

Intentieverklaring
Eind 2013 tekenden diverse belangenorganisaties een gezamenlijke intentieverklaring over de kwaliteit van tolkinzet in justitiële en aanverwante situaties. Deze vijf organisaties zijn:
•    Dovenschap, namens de samenwerkende organisaties van tolkgebruikers (Dovenschap, FODOK, JongerenCommissie, Stichting Plotsdoven, NVVS, SH-Jong en FOSS).
•    NBTG (Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal)
•    Collectief justitietolken NGT
•    NSV (Nederlandse Vereniging voor Schrijftolken)
•    Stichting Tolknet

In deze intentieverklaring zijn diverse ambities geformuleerd, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.
•  Professionalisering tolken: Over 4 jaar zijn er voldoende SIGV (Stichting Instituut van Gerechtstolken en vertalers)-geschoolde tolken, zodat voldaan kan worden aan de vraag.
•  Bewustwording: Alle betrokkenen zijn zich bewust van het belang van de inzet van een geschoolde gerechtstolk bij justitiële en aanverwante settings.
•  Tolkinzet: Over 4 jaar wordt bij elke justitiële en aanverwante tolksetting een gespecialiseerde tolk ingezet.

Publicatiedatum: 22 januari 2015