Thema-week Stichting Hoormij/NVVS in het zonnetje

Begin februari organiseerde Stichting Hoormij/NVVS een themaweek over oorsuizen onder het motto: Oorsuizen, er is hulp. Deze themaweek kreeg veel aandacht in de media en een voorlichtingsbijeenkomst in die week trok maar liefst 400 deelnemers. De aanpak van Stichting Hoormij/NVVS viel ook op bij andere patiëntenverenigingen en ondersteuningsburoeau PGOsupport plaatste een informatieve pagina over onze werkwijze op hun website, zodat ook andere verenigingen hun voordeel kunnen doen met de vele praktische tips en ideeën die Stichting Hoormij/NVVS uit deze themaweek destilleerde.

Wilt u ook tips voor veel publiciteit, aandacht, nieuwe leden? Zie hier.

Publicatiedatum: 28 april 2015