Terugblik congres 'Let’s Connect' met prinses Margriet

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opende op 22 maart 2019 het internationale congres 'Let’s Connect' van de Stichting Plots- en Laatdoven in Doorn. Stichting Hoormij/NVVS, afdeling Midden-Nederland was erbij en blikt terug op een interessante en bijzondere dag.

Foto's: afdeling Midden-Nederland

Stichting Plots- en Laatdoven zet zich in voor mensen die plotseling of geleidelijk doof zijn geworden en voor zwaar slechthorenden. Dit doet zij door middel van voorlichting, het bevorderen van onderzoek, de organisatie van activiteiten en het in contact brengen van lotgenoten. Naar schatting zijn er 9.000 mensen die plotseling, of in relatief korte tijd, doof zijn geworden. Jaarlijks komen daar ongeveer 70 mensen bij.

Dit thema is gekozen omdat de communicatie tussen doven, plots- laatdoven met horenden veel beter kan en horenden niet meer ‘bang’ zijn om met onze doelgroep contact te maken. Tijdens het congres zal het startschot worden gegeven voor deze 2-jarige actie.

Terugblik in beeldPrinses Margriet opende het meerdaagse internationale congres ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Stichting Plots- en Laatdoven. Prinses Margriet woont enkele presentaties bij en bezoekt stands van organisaties die zich bezighouden met plots- en laatdoofheid. Ook spreekt zij met plots- en laatdoven.

Ook tijdens het afsluitende diner kon gebruik worden gemaakt van de tablets van de schrijftolken om te kunnen communiceren.


Bron: Koninklijk Huis en Stichting Plotsdoven

Publicatiedatum: 28 maart 2019