Teamtolken in het hoger onderwijs

Per 1 januari 2018 is het niet meer nodig om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in het HBO of wetenschappelijk onderwijs. Dit betekent dat tolkgebruikers naar eigen inzicht tolken mogen inzetten in HBO of WO. De voorwaarden hiervoor zijn hetzelfde als de voorwaarden voor de werksfeer: de opdracht duurt minstens twee klokuren en onderbrekingen zijn niet mogelijk.

Het UWV loopt met deze aanpassing vooruit op de formele aanpassing in de beleidsregels. Deze worden in 2018 aangepast, ook wat betreft de voorwaarden voor de inzet van de tolkvoorziening. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Werkgelegenheid (OCW) begrijpt de behoefte van de inzet van teamtolken in het hoger onderwijs en maakt het daarom al vanaf 1 januari mogelijk om teamtolken in te zetten in HBO en WO onderwijs.

Kijk voor meer info op de site van Dovenschap.

Publicatiedatum: 08 januari 2018