Teaching Deaf Learners: congres over wat slechthorend of doof kind écht nodig heeft van leerkracht

Vaak denken leerkrachten dat een slechthorende of dove leerling ‘een horende leerling is, die niet kan horen’. Deze belangrijke misvatting wordt ontkracht tijdens de 2e internationale conferentie Teaching Deaf Learners op 22, 23 en 24 maart in Amsterdam. Dit congres biedt belangrijke, nieuwe inzichten en aanbevelingen voor leerkrachten die dove en slechthorende leerlingen in hun klas hebben. 

Sinds de invoering van Passend Onderwijs volgen dove en slechthorende leerlingen steeds vaker onderwijs bij reguliere scholen in plaats van speciale scholen. Prof.dr. Harry Knoors: “Vaak wordt gedacht dat het wel goed komt als je een doof of slechthorend kind in het regulier onderwijs een gebarentolk of geluidsversterkingsapparatuur geeft.” De praktijk laat zien dat er echter veel meer nodig is. 

Lessen aanpassen

Het begint er mee dat een leerkracht de verschillen kent tussen dove en slechthorende en horende kinderen. En daar vervolgens ook de les op aanpast. Zo is het belangrijk dat leraren rekening houden met het werkgeheugen van dove en slechthorende kinderen. Dit is gemiddeld genomen wat minder ontwikkeld, waardoor deze kinderen meer moeite hebben met het begrijpen van alles waarbij symbolen opeenvolgend zijn gerangschikt: gesproken of geschreven zinnen, plaatjesreeksen en sommen. Aan de andere kant nemen slechthorende en dove leerlingen complexe visuele figuren sneller en beter waar, wat ze een voorsprong geeft bij het begrijpen van tekeningen en puzzels. Daarom is het van belang dat leerkrachten veel visuele materialen gebruiken, omdat die het werkgeheugen ontlasten of juist het werkgeheugen trainen met speciale programma’s. 

Congres Teaching Deaf Learners

Tijdens de internationale conferentie Teaching Deaf Learners delen nationale en internationale topwetenschappers uit diverse landen hun laatste inzichten en onderzoeken over recente ontwikkelingen binnen het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Voor meer informatie en aanmelding kijkt u op: www.teachingdeaflearners.com. Kentalis organiseert het congres samen met buitenlandse partner ‘National Technical Institute for the Deaf (USA). 

Publicatiedatum: 08 maart 2017