Successen gerapporteerd van cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid en tinnitus

In meerdere peer-reviewed studies op lange termijn heeft een team van wetenschappers van het UZA (België), onder leiding van prof. dr. Van de Heyning, bewijs geleverd voor de positieve impact van cochleaire implantatie bij de behandeling van eenzijdige doofheid door middel van spraakperceptie en tinnitusonderdrukking.

Het team toonde onlangs tijdens een lezing aan dat patiënten met ernstige tinnitus bij eenzijdige doofheid baat hebben bij een cochleair implantaat. Daarmee vertegenwoordigen zij een volledig nieuwe indicatiegroep in de behandeling met cochleaire implantaten. Alle deelnemers rapporteerden een stabiele reductie van de tinnitusgradatie van ernstig naar licht. Hugo de Grijp en Guus Wanders waren namens de NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis bij de lezing aanwezig. De resultaten werden gepresenteerd na een studie van acht jaar. MED-EL ondersteunde dit onderzoeksproject door alle benodigde hoorimplantaatsystemen aan te leveren.

In hoeverre cochleaire implantatie ook daadwerkelijk als ‘behandeling’ bij tinnitus beschikbaar komt, is nog niet bekend. In het februarinummer van HOREN Magazine hopen we nader in te gaan op de ontwikkelingen op dit gebied.

Publicatiedatum: 13 november 2013