Stichting Hoormij/vereniging NVVS zoekt een nieuwe directeur (20-28 uur)

Stichting Hoormij/NVVS is de patiëntenvereniging voor mensen met een gehooraandoening. Slechthorenden, mensen met tinnitus, ziekte van Ménière, brughoektumor, hyperacusis en een Cochlear Implantaat (CI). Kortom, iedereen die een diagnose van de KNO heeft gekregen, behoort tot onze doelgroep. Wij weten hoe het is om te leven met deze aandoeningen en ondersteunen de patiënt en haar omgeving door belangenbehartiging, informatieverschaffing, lotgenotencontact en aandacht voor preventie. Stichting Hoormij/vereniging NVVS zoekt een nieuwe directeur. 

 

Directeur (20-28 uur)

Stichting Hoormij/NVVS bevindt zich in een uitdagende tijd. De inkomsten uit subsidies en lidmaatschap staan onder druk. De uitdaging is om van een actieve patiëntenvereniging met veel actieve vrijwilligers een organisatie te maken die meer fondsenwervend te werk gaat, zonder haar kerntaken, belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatieverschaffing uit het oog te verliezen. Hoe blijven wij onze doelgroepen bedienen? Hoe blijven wij relevant voor onze partners, zoals verzekeraars, collega patiëntenverenigingen, audiciens en onderzoeksinstituten?


De directeur van Stichting Hoormij/NVVS is een meewerkend voorman/vrouw. Je voert de plannen van het bestuur uit en stuurt het bureau van 6 medewerkers aan. Niet alleen visievorming begeleiden, maar ook gewoon een subsidieplan schrijven. Contact met de minister en contact met vrijwilligers. Betrokkenheid bij de doelgroepen en voldoende afstand om keuzes te maken. Financieel bewust en kansen zien. Inspirerend en zorgzaam naar medewerkers, communicatief en kritisch naar het bestuur.


Samen met het bureau ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en de uitvoering ervan, ben je verantwoordelijk voor de meerjarenbegroting en voor het activeren van de vrijwilligers van de vereniging. Je bent de gesprekspartner van onze partners. Je bent verantwoordelijk voor fondsenwerving, voor projecten en de bijbehorende subsidie. Maar bovenal ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het bureau en met de vrijwilligers in de commissies en afdelingen.


Standplaats is Houten.


Van de nieuwe directeur verwachten wij de volgende eigenschappen

• Goede mensenmanager met oog voor de medewerkers en de vrijwilligers.
• Affiniteit met de doelgroep(en)
• Kennis en ervaring met hoe je de ervaringsdeskundigheid in de verschillende gremia voor het voetlicht kan brengen
• Kennis en ervaring in marketing en fondsenwerving.
• Handen uit de mouwen en resultaatgericht
• WO/HBO denkniveau en werken in een kleine organisatie 


Wat bieden we jou?

• Een betrokken en inhoudelijk sterk team waarin het prettig samen werken is
• Een enthousiasmerend bestuur
• Veel ruimte en veel verantwoordelijkheid
• Passend salaris
• Een bijzondere doelgroep, waarvoor het fijn werken is

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de NVVS, Anne de Rooij, via Hetty van Hemme hetty.vanhemme@stichtinghoormij.nl Sollicitaties ontvangen we graag voor 30 september 2018 via hetty.vanhemme@stichtinghoormij.nl 


Gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 oktober 2018.
Tweede gesprek vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2018. 

Publicatiedatum: 31 augustus 2018
Geef jij om (h)erkenning van evenwichtsaandoeningen? Steun Hoormij∙NVVS