Stichting Hoormij ondersteunt ‘Alles is gezondheid…’ met platform voor jongeren

Op 21 juni ondertekende directeur Joop Beelen van Stichting Hoormij een zogenoemde Pledge van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’. Dit is een belofte om bij te dragen aan een gezonder en vitaler Nederland. Stichting Hoormij doet dit onder andere met een platform voor jongeren gericht op het verminderen en voorkomen van gehoorschade (gehoorverlies, ‘discodip’, tinnitus) bij jongeren. 

Het toekomstig platform richt zich op jongeren van 12 tot 25 jaar, met extra aandacht voor jongeren met gehoorschade en/of oorsuizen of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Op het platform, dat dit najaar online gaat, kunnen jongeren zich uitspreken over de noodzaak van preventie van gehoorschade. Het platform geeft ook informatie en helpt jongeren ervaringen te delen. Samen met de jongeren wil Stichting Hoormij preventieve acties vormgeven op social media, in de horeca en bij festivals en evenementen, maar ook op scholen. De acties sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren. Vergelijkbare platforms in het buitenland dienen als voorbeeld. Het platform werkt graag samen met andere partijen die interesse hebben.

Meer aandacht voor gehoorschade

In brede zin blijft Stichting Hoormij aandacht vragen voor veilig uitgaan en preventie van gehoorschade. Dit doen we door met onze ervaringen in de media te treden, door de politiek en het veld (zoals horeca, evenementenbranche, werkgevers en scholen) te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Ook delen we ervaringen en informatie omtrent gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis.

Ervaringskennisbank

Dat gebeurt bijvoorbeeld met de ervaringskennisbank www.ervaringrijk.nl/hoormij. Deze kennisbank legt ervaringen en tips vast en stelt ze beschikbaar voor een breed publiek. De informatie biedt ondersteuning aan het omgaan met de gehooraandoening en draagt het bij aan de bewustwording van de gevolgen van gehoorschade bij een breder publiek.


Kijk voor meer informatie over ‘Alles is Gezondheid…’ op www.allesisgezondheid.nl
Publicatiedatum: 23 juni 2016