Stichting Hoormij benoemt nieuwe directeur

Het interim-bestuur van Stichting Hoormij/NVVS benoemt Wil Verschoor per 1 januari 2019 tot directeur. De opdracht aan haar voor de komende maanden is om samen met het interim-bestuur te zorgen voor continuïteit in de besturing van Stichting Hoormij/NVVS.

Interim-bestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 8 december 2018 is er een interim-bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit de volgende vijf leden: Roelof Eleveld, Mark van Hillo, Marcel Bobeldijk, José Beck en Chris van den Dries. Zij gaan hard aan de slag en vertrouwen op een voorspoedige samenwerking met alle betrokkenen. Roelof Eleveld: “Wij danken het vorige bestuur voor de getoonde inzet voor onze vereniging. Het oude en het interim-bestuur zorgen met elkaar voor een goede overdracht. Ook danken we Anne de Rooij voor haar enorme (dagelijkse) inzet de afgelopen maanden.”

Nieuwe directeur

Het interim-bestuur is blij om Wil Verschoor te mogen verwelkomen: “Wij vertrouwen erop dat zij doeltreffend leiding geeft aan de vele uitdagingen waar Stichting Hoormij/NVVS voor staat.” Wil Verschoor is een directeur met veel ervaring in eindverantwoordelijke functies in het sociaal domein. Wil: “Ik werk graag op het snijvlak van inhoud en management en vervulde diverse functies in de sector Ontwikkelingssamenwerking, was directeur van de Vrouwenopvang in Utrecht en was met veel plezier werkzaam voor Movisie, een kenniscentrum voor sociale vraagstukken. Het is een uitdaging, maar het doet mij goed om een bijdrage te kunnen leveren aan een zo gewoon mogelijke deelname aan de samenleving door mensen met een gehooraandoening.”

Publicatiedatum: 11 december 2018