'Stap dichter bij begrijpen van ontstaan tinnitus'

Mensen met tinnitus (oorsuizen) hebben last van een piep in de oren. Steeds meer jonge mensen hebben dit, vaak als gevolg van te luide muziek. UMCG-promovendus Kris Boyen voerde MRI-studies uit bij mensen met tinnitus en toonde aan dat tinnitus is geworteld in een netwerk van hersengebieden. Niet alleen het gebied dat geluid verwerkt (de auditieve hersenschors) is erbij betrokken, maar ook andere gebieden in de hersenen.

Boyen onderzocht zowel de structuren in de hersenen, als de functies van hersengebieden. Zij stelt vast dat tinnituspatiënten meer grijze massa hebben in de auditieve hersenschors, maar ook in andere gebieden van het brein. De grijze massa is verantwoordelijk voor de verwerking van informatie.

Verbindingen
Ook heeft Boyen een link gelegd tussen het hebben van tinnitus en het abnormaal functioneren van de thalamus. De thalamus is een belangrijke regelkamer in het centrum van de hersenen. Het is de plaats waar allerlei binnenkomende signalen terechtkomen en doorgestuurd worden naar de cortex. In een eerste studie vond Boyen bij mensen met tinnitus een zwakkere functionele verbinding tussen de auditieve hersenschors en de hersenstam. In een vervolgstudie kon ze geen luidheidsafhankelijke activatie in de thalamus vinden, maar wel in de auditieve hersenschors en de hersenstam. Beide resultaten kunnen geïnterpreteerd worden als het abnormaal functioneren van de thalamus bij tinnituspatiënten. Boyen stelt dat de resultaten van haar onderzoek ons een stap dichter bij het begrijpen van het ontstaan van tinnitus brengen.

Onderzoeksprogramma
Het onderzoek van Boyen maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Healthy Ageing and Communication’ bij de afdeling KNO van het UMCG en werd uitgevoerd in het kader van onderzoeksinstituut BCN. Het onderzoek werd gefinancierd door The American Tinnitus Association, de Heinsius Houbolt Foundation en NWO. Boyen werkt als onderzoeker bij de afdeling KNO van het UMCG en is als docent verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Publicatiedatum: 08 januari 2013