Staatssecretaris Van Rijn hoopt met Nationaal Programma Gehooronderzoek de aanval op gehoorschade breed te kunnen openen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft vandaag het nieuwe Nationaal Programma Gehooronderzoek in ontvangst genomen. Voor dit nieuwe programma hebben patiëntenorganisaties (waaronder de NVVS), Nederlandse onderzoeksinstanties en andere belanghebbenden de krachten gebundeld. Gezamenlijk zijn zestien concrete onderzoeksrichtingen benoemd, die een betere kwaliteit van leven voor mensen met een gehooraandoening moeten bewerkstelligen.

Gehooraandoeningen omvangrijk probleem
In Nederland kampen bijna twee miljoen mensen met gehoorproblemen. Gehooraandoeningen zijn ondanks wetenschappelijke ontwikkelingen nog niet te genezen, en maar gedeeltelijk te compenseren. Gehooraandoeningen hebben een belangrijke persoonlijke en maatschappelijke impact. Het kan leiden tot sociaal isolement, beperkte arbeidsinzet, en stijging van de ziektekosten. Door nauwere samenwerking tussen onderzoeksinstanties, en betere afstemming op de behoeften van mensen met een gehooraandoening, kunnen sneller waardevolle oplossingen worden bereikt.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij met het initiatief: "Ik hoop dat we met dit programma de aanval op gehoorschade breed kunnen openen. Het programma voorziet in een duidelijke behoefte. Circa 10% van de Nederlandse bevolking heeft ermee te maken. Ondanks de impact die slechthorendheid heeft, wordt het in de maatschappij vaak onderschat. Er vindt gelukkig al veel onderzoek plaats, maar door dit initiatief wordt ervoor gezorgd dat kennis wordt gebundeld en versnippering voorkomen. Van mijn kant zal ik er voor zorgen dat gehoorschade op de agenda komt en blijft.”

Dialoog
Het NPG is tot stand gekomen in een dialoog tussen onderzoekers, hulpverleners en patiënten / cliënten. Honderden mensen  met een gehooraandoening hebben een wezenlijke inbreng gehad bij het vaststellen en beoordelen van de onderzoeksthema’s. Gezamenlijk zijn voor de periode 2013-2016 zestien onderzoeksprioriteiten vastgesteld. De geselecteerde prioriteiten liggen op de gebieden behandeling, revalidatie, maatschappelijke participatieen preventie. Het NPG sluit aan op de onderzoeksagenda van de KNO-Vereniging, die eerder dit jaar tot stand kwam.
Het Nationaal Programma Gehooronderzoek is voortgekomen uit een advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO). Al in 2003 pleitte de RGO voor een bundeling van krachten in het Nederlandse gehooronderzoek.

Download hier het onderzoek Goed Gehoord over het Nationaal Programma Gehooronderzoek.
Lees meer over onderzoek rondom gehoor in de rapportage Gehoor in onderzoek 2013.

Het NPG is tot stand gekomen in samenwerking tussen: AMC Amsterdam, FENAC, Koninklijke Kentalis, KNO-Vereniging, LUMC Leiden, Nationale Hoorstichting, NVVS, Partners in Verstaan (Auris en NSDSK), RIVM, UMC Groningen, UMC St. Radboud, UMC Utrecht, VUMC Amsterdam en ZonMw.


Publicatiedatum: 18 september 2013