Slechthorende verdachte dient wrakingsverzoek in omdat hij rechter niet kan verstaan

Tegen een politierechter van de Rechtbank Noord-Holland is door een slechthorende verdachte een wrakingsverzoek ingediend. De verdachte kon de rechtszaak niet goed volgen omdat zijn hoorbril kapot was en er in de zittingszaal geen goed werkende ringleiding aanwezig was. Ook kon hij vanwege de snor van de rechter zijn mondbeeld niet volgen en dus ookniet via spraakafzien begrijpen wat er werd gezegd.

De zaak werd even onderbroken om te trachten een voorziening te treffen voor een goed werkende ringleiding. In het rapport vande wrakingskamer staat daarover: “Na hervatting van het onderzoek op deterechtzitting maakt de verdachte gebruik van een door de rechtbank verstrekte koptelefoon. Hij kan de rechter daarmee beter verstaan, maar zijn eigen advocaat niet. ( …) De verdachte verzoekt nog een keer om eenvoorziening met goede ringleiding en anders de bijstand van een doventolk en hij deelt de politie vervolgens mee dat, indien deze het waagt het onderzoek op de terechtzitting voort te zetten, hij gewraakt zal worden.”

Uitspraak
Uiteindelijk werd het wrakingsverzoek ingediend en de rechtszaak stopgezet. De uitspraak van de wrakingskamer is inmiddels bekend. Aangezien het bij een wrakingsverzoek gaat om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een rechter die in het geding zou zijn en het in dit wrakingsverzoek daar niet om gaat, is het verzoek afgewezen. In het rapport staat: “Verzoekerheeft zelf helemaal niets over partijdigheid of onafhankelijkheid gezegd. De advocaat van verzoeker heeft als wrakingsgrond aangevoerd datjustitie in gebreke blijft met het treffen van zodanige voorzieningen dat de verdachte kan volgen wat er op de zitting wordt gezegd. Wat er ook zij van dat standpunt, het is geen motivering van de wraking van deze rechter. Aangezien het verzoek niet gemotiveerd is, is het daardoorkennelijk niet-ontvankelijk.”

Mogelijke hulpmiddelen
Ondanksdat dit wrakingsverzoek dus niet-ontvankelijk is verklaard, geeft dit wel aan hoe belangrijk goede communicatiemiddelen zijn voor slechthorenden. Ook in een rechtszaal. Helaas is er soms bij zowel de slechthorende zelf als bij de betreffende instantie te weinig bekend over de mogelijkheden. Zo zijn er in diverse openbare gebouwen, waaronder ook de Rechtbank Noord-Holland, zalen waar ringleiding aanwezig is. De verdachte gaf aan dat hij tijdig om zo’n zaal had gevraagd, maar blijkbaar is dat niet gelukt om te regelen. Deze hele zaak laat nog maar eens zien hoe belangrijk het is dat zo’n verzoek tochserieus wordt genomen.Publicatiedatum: 08 januari 2015