Slechthorende krijgt rekening voor proberen hoortoestellen

In enkele regionale kranten, zoals het Leidsch Dagblad en het Noordhollands Dagblad, wordt in de rubriek ‘Ombudsman’ een bijzondere casus van een slechthorende besproken over betalen voor het uitproberen van een hoortoestel. NVVS gaat niet in op persoonlijke situaties, maar geeft een algemene reactie.

Het gaat over een slechthorende die diverse hoortoestellen heeft geprobeerd, maar uiteindelijk geen passend hoortoestel kan vinden. Ondanks dat hij dus geen aankoop doet, ontvangt hij een rekening van de audicien. Meneer voldoet deze rekening. Later neemt hij contact op met de audicien in de hoop (een deel van) het bedrag terug te kunnen krijgen. De audicien is daar niet toe bereid, omdat meneer zelf een hoortoestel buiten de verzekering om wilde aanschaffen en vooraf duidelijk geïnformeerd is over de kosten. De Ombudsman van de krant geeft zijn visie op de zaak.

Algemene reactie NVVS
De NVVS beklemtoont dat volgens het hiervoor geldende NOAH-protocol het proberen van hoortoestellen kosteloos zou moeten zijn. Alleen de kosten van op maat gemaakte oorstukjes mogen in rekening worden gebracht en kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze oorstukjes kunnen worden meegenomen als u bij een andere audicien andere hoortoestellen wilt proberen. De audicien hoort een klant bovendien naar een audiologisch centrum te verwijzen als na twee, hooguit drie keer proberen nog steeds geen goed toestel is gevonden. De NVVS adviseert meneer het voorval ook voor te leggen aan diens verzekeraar om te kijken welke contractuele afspraken er zijn tussen verzekeraar en audicien.

Op Hoorwijzer.nl staat een stappenplan plus meer informatie over de aanschaf van hoortoestellen. Ook vindt u daar een meldpunt voor klachten over het systeem van verstrekken en vergoeden van hoortoestellen.

In het komende nummer van HOREN Magazine (vanaf 13 juni voor leden te downloaden op nvvs.nl/horenmagazine) doet NVVS een oproep aan mensen om aan te geven wat hun motivatie is voor aanschaf van een hoortoestel buiten de verzekering om. U kunt uw redenen ook alvast mailen naar hoorwijzer@nvvs.nl.

Publicatiedatum: 05 juni 2014