Scholieren ontwikkelen innovatieve uitvinding om slechthorende peuters over muziek te leren

Op 7 februari wordt in Almere de Benelux Finale van de First Lego League World Class Challenge 2014/2015 gehouden. Hierin gaan meer daan 240.000 kinderen van 9 tot 15 jaar uit meer dan 82 verschillende landen de uitdaging aan om te denken als wetenschappers en technici. Dit jaar gaat het over onderwijs, wat is de toekomst van leren? Het team NXT Generation uit Eindhoven ontwikkelde voor de Challenge een toepassing die kinderen met een auditieve beperking kan helpen bij het muziekonderwijs. In Almere strijden ze binnenkort om een plaats in de World Final.

Het NXT Generation-team is een werkgroep van Stichting Groendomein Wasven uit Eindhoven. In het kader van dit project onderzochten de kinderen op wat voor manieren  kinderen kennis en vaardigheden verzamelen. Uit eigen ervaring en onderzoek weten ze dat vooral kinderen met een beperking meer tegenslagen ervaren bij het leren dan "gewone"  kinderen. Dit is dan ook de reden waarom zij het onderzoek hebben gericht op kinderen met een auditieve beperking. Daarnaast is deelneemster Zoë de oppas van de slechthorende Esmée, de kleindochter van NVVS-vrijwilligster Jopie Verdonk.

Champions Award
De onderzoeksvraag die het team heeft geformuleerd, luidt:  “Hoe kunnen we de manier waarop dove en slechthorende kleuters leren over muziek verbeteren?”. Ze hebben hiervoor een innovatieve oplossing bedacht ‘De STiP’ genaamd. Hiermee wordt gewerkt met geluiden die gekoppeld zijn aan kleuren.

‘De STiP’ werd op 13 december 2014 gepresenteerd aan een vakjury. NXT Generation won met deze oplossing in december de Champions Award en mag daarom deelnemen aan de Benelux Finale. Maar niet alleen de vakjury was enthousiast, ook docenten van Kentalis, professoren van de TU/e en andere experts uit het werkveld vinden het een fantastische oplossing met potentie. Muziekdocenten en slechthorende en dove peuters staan te popelen om dit hulpmiddel in de praktijk uit te proberen. Er wordt dan ook in samenwerking met Van Mierlo Ingenieursbureau en Serge Offermans, student aan de TU/e, gewerkt aan een prototype. Deze medewerking is volledig pro-deo.

Publiek
Het team mag nu deze innovatieve oplossing nogmaals presenteren tijdens deze Benelux finale op 7 februari in Almere. Hier kunnen bezoekers de presentaties bijwonen en mag het team een stand aankleden. “We kunnen hiermee publiek trekken naar onze stand en ze meer vertellen over de problemen die mensen met een auditieve beperking ervaren en natuurlijk over onze oplossing”, vertelt Angela Willink van Stichting Groendomein Wasven.


Op de foto v.l.n.r. boven: Tristan, Madelon, Loek, Annemoon en Nine. En onder: Faye en Zoë.

Publicatiedatum: 13 januari 2015