Schaderegeling voor slechthorende DES-kleinkinderen van kracht

Het DES Fonds opent op 17 maart een uitkeringsregeling voor de derde generatie die in verband met gebruik van het DES-medicijn schade heeft geleden. Om uitkeringen te kunnen doen aan te vroeg geboren kinderen van DES-dochters is een bedrag van € 16.500.000,- beschikbaar; uitkeringen kunnen oplopen tot € 150.000,-.

Het DES Centrum, dat de belangen behartigt van de DES-getroffenen, heeft met een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars, stichters van het DES Fonds, een overeenkomst gesloten voor een schaderegeling voor te vroeg geboren DES-kleinkinderen. Het gerechtshof Amsterdam heeft de regeling getoetst aan de wet en na positieve uitkomst algemeen verbindend verklaard. Daarmee is het een collectieve schaderegeling geworden.

Voor wie?
De regeling staat open voor personen met vroeggeboorteschade die verbandkan houden met het gebruik tijdens zwangerschap van DES-preparaten doorhun grootmoeder. Vroeggeboorte kan leiden tot beperking van gezicht of gehoor, cognitieve beperking, cerebrale parese en epilepsie. Lees ook ons eerdere bericht hierover.

Aanvragen
Aanvragen voor een uitkering kunnen vanaf 17 maart 2015 worden ingediend bij het DES Fonds, dat de regeling uitvoert. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.desfondsvroeggeboorte.nl. Daar kan ook een aanvraagformulier worden gedownload.

Publicatiedatum: 16 maart 2015