Samenwerken voor betere psychische zorg voor doven en slechthorenden in Zuid- en West-Nederland

De Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD, Gouda), de Reinier van Arkel groep (’s-Hertogenbosch) en Stichting Koninklijke Kentalis (St. Michielsgestel) gaan samenwerken om de psychische zorg voor doven en slechthorenden in Zuid- en West-Nederland te verbeteren. Ze hebben hier een intentieverklaring voor ondertekend.

Uit onderzoek blijkt dat onder dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen de kans op psychische problemen fors groter is dan gemiddeld. Kentalis komt binnen het speciaal onderwijs dan ook steeds vaker complexe psychiatrische problematiek tegen. Ook hebben de instellingen signalen ontvangen dat er sprake is van een behoorlijke onderdiagnostiek.

De reguliere GGZ-voorzieningen en -behandelingen sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van deze specifieke doelgroep. De expertise is versnipperd en geen van de instellingen is alléén in staat antwoord te geven op de hulpvraag van deze cliënten. De samenwerking moet daar verandering in brengen. Kentalis levert specifieke zorg en onderwijs aan onder andere doven en slechthorenden. GGMD biedt gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden, aan volwassenen en kinderen. Reinier van Arkel groep biedt klinisch gespecialiseerde GGZ aan deze doelgroep. Door de handen ineen te slaan kan op maat een volledige behandeling worden geboden.

Voor 2014 is afgesproken om samen te gaan werken op drie inhoudelijke onderwerpen. Het opzetten van een gezamenlijk zorgaanbod voor kinderen en jongeren, samenwerking in crisisdienst en bij kortdurende opname van volwassen en gezamenlijke profilering van deze doelgroep naar andere partijen als het ministerie van VWS, politieke partijen, zorgverzekeraars en gemeenten. De samenwerking maakt het mogelijk de expertise niet alleen te bundelen en behouden, maar ook om deze verder te ontwikkelen. De zorg voor deze groep moet beter, maar vooral moet de  psychiatrische problematiek eerder en beter worden gediagnosticeerd. Dat past in het gezamenlijke streven mensen zelfstandig aan de maatschappij te laten deelnemen en vermindert de kans op ontwikkeling van zwaardere problematiek.

Publicatiedatum: 07 februari 2014