Registratierichtlijn verschenen voor melden tinnitus als beroepsziekte

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) kwam onlangs met de uitkomsten van onderzoek naar gehoorschade als beroepsziekte (rapport 'Kerncijfers beroepsziekten 2013'). Beroepsziekten van het gehoor zijn in 2012 2.826 keer gemeld. De meldingen zijn vooral afkomstig uit de bouw, maar het valt op dat het aandeel van meldingen slechthorendheid uit andere sectoren in 2012 is toegenomen. Het melden van tinnitus als beroepsziekte is nu ook mogelijk.

Primaire preventie van gehoorschade in de vorm van bronbestrijding blijft vaak onderbelicht, zo meldt het rapport. In de bouw (waar de meeste meldingen vandaan komen), maar ook in veel andere sectoren is dat een probleem, ondanks de bekendheid met de gevolgen van blootstelling aan schadelijk lawaai. De muzieksector vormt een positieve uitzondering.

Tinnitus als beroepsziekte
In 2012 zijn voor het eerst meldingen van tinnitus opgenomen (8 meldingen). Onlangs is hiervoor een beroepsziekteregistratierichtlijn verschenen. Artsen kunnen via www.beroepsziekten.nl een melding doen. Voor hyperacusis is er (nog) geen registratierichtlijn.

Meer informatie over hooraandoeningen en werk vindt u bij het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid.

Publicatiedatum: 04 december 2013