Reacties stromen binnen op besluit minister over vergoeding hoortoestellen voor kinderen

Aan het besluit van minister Schippers om per 1 januari 2016 de eigen bijdrage van hoortoestellen voor kinderen af te schaffen is heel wat vooraf gegaan. Een dergelijke beslissing wordt niet van de ene op de andere dag genomen. Daar moet heel wat werk voor verzet worden. Werk dat niet altijd voor iedereen zichtbaar is. Des te leuker dat we nu merken hoe de inspanningen van Stichting Hoormij worden gewaardeerd. De reacties stromen bij de patiëntenverenigingen binnen. Wij geven u graag een klein kijkje in de keuken.

Het begon met een signaal …
In de hoorbranche vindt regelmatig een brancheoverleg plaats, het zogenaamde Nationaal Overleg Auditieve Hulpmiddelen (NOAH). Al snel na invoering van de nieuwe wetgeving rondom het vergoeden van hoortoestellen gaf een vertegenwoordiger vanuit een werkgroep van audiologen op 14 januari 2013 en nogmaals op 4 april 2013 het eerste signaal af dat sommige ouders de eigen bijdrage van hoortoestellen voor hun kinderen niet konden betalen. Alle aanwezige partijen vonden dat dit signaal moest worden opgepakt. Juist omdat hoortoestellen voor kinderen zo belangrijk zijn voor hun taal-, cognitieve- en sociale ontwikkeling. Aanvankelijk werd nog gedacht om een soort noodpotje te maken, maar wij als patiëntenverenigingen vonden dat dit in de basis moest worden geregeld. De wetgeving moest worden aangepast.

… dat werd opgepakt door de patiëntenverenigingen
Allereerst werd er een brief gestuurd naar minister Schippers met het verzoek de wetgeving aan te passen. De patiëntenverenigingen mobiliseerden alle partijen. Elke branchepartij zette de handtekening onder de brief. De minister reageerde heel laat. Zij had besloten te wachten op de evaluatie van de nieuwe wetgeving. Omdat Stichting Hoormij intensief betrokken was bij die evaluatie wisten wij dat het specifieke punt van vergoeding voor kinderhoortoestellen niet zou worden meegenomen. Een tweede brief volgde en inmiddels vond er ook overleg plaats met ambtenaren. Uiteindelijk gaven ambtenaren aan dat een wetsreparatie mogelijk was, maar dat besluitvorming lag bij de politiek.

Intensieve gespreksronde
Een klein groepje vrijwilligers en medewerkers van Stichting Hoormij zijn namens de 7 patiëntenverenigingen de afgelopen maanden druk bezig geweest om de politieke partijen te voorzien van de juiste informatie. En onze inspanningen wierpen vruchten af! De  politici vonden het onderwerp relevant genoeg om ons uit te nodigen voor een gesprek. De laatste weken zetten medewerkers van onze deelgroep regelmatig voet in de Tweede Kamer.

Niet ‘sexy’ genoeg voor de media
Uiteraard werd ook contact gezocht met de media. Hoewel wij dachten dat een onderwerp als dit waarin kinderen gemoeid zijn toch zeker tot de verbeelding zou spreken, reageerden de media anders. De meesten vonden het aantal kinderen waar het om ging te klein om er landelijk nieuws van te maken. Bovendien leverde een ronde langs de politieke partijen een signaal op dat deze allemaal achter onze visie stonden. Een eerste teken dat onze gesprekken resultaat hadden opgeleverd, maar een extra factor voor de media om de besluitvorming van de minister op 18 juni 2015 gewoon af te wachten.

De media kregen gelijk
En dat de media het goed op waarde geschat hadden, bleek op het algemeen overleg van de Vaste Commissie van VWS op 18 juni 2015. Inderdaad spraken alle politieke partijen zich uit voor afschaffing van de eigen bijdrage van hoortoestellen voor kinderen, waarop de minister -die eerst nog het plan had een nader onderzoek in te stellen- toch ook overstag ging.

Complimenten
Dat het werk dat door de deelgroep namens de patiëntenverenigingen is verzet wordt gewaardeerd, blijkt uit de vele reacties die binnen stromen. Reacties van politici die aangeven dat het een terechte uitkomst is. Dat het fijn is dat ook slechthorende en dove kinderen nu de kans krijgen als volwaardige burgers te participeren in onze maatschappij. “Fijn dat de minister deze wens van de Kamer heeft overgenomen. De argumenten die u aandroeg tijdens ons gesprek overtuigden blijkbaar niet alleen ons. Een bijzonder voorbeeld hoe een aantal goede gesprekken kunnen helpen om een politiek doel te bereiken.” “Ik ben blij dat uw inzet zich heeft uitbetaald.” De politici drukken ons op het hart vooral door te gaan met ons goede werk. 

Maar ook reacties vanuit de hoorbranche zijn overweldigend. Variërend van “Gefeliciteerd met dit mooie resultaat”, “Eindelijk, dit was nodig, want ik heb ze zien gaan de ouders met kinderen. Zelfs als er afbetalingsregeling werd aangeboden. Zeker gezien het feit dat de bijstand en de gemeentes weinig of veelal niets meer bijdragen. Vroeger hadden die nog verschillende potjes waar je een beroep op kon doen. De aanhouder wint! Hier zullen alle kinderen en ouders blij mee zijn. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat.” tot “wauw, diep respect.” Ook op social media stromen de reacties en felicitaties binnen. 

Stichting Hoormij heeft laten zien niet alleen op te komen voor de belangen van doven, slechthorenden en mensen met TOS, maar ook een speler te zijn in de branche die meetelt! Deze houding zullen we natuurlijk blijven vasthouden rondom de uitwerking van deze afspraken en vele andere onderwerpen.


Publicatiedatum: 23 juni 2015