Project Oog op Zorg helpt doven, slechthorenden en mensen met TOS wegwijs worden in nieuwe zorgregels

Oog op Zorg is een nieuw gezamenlijk project van de cliënten- en ouderorganisaties voor doven, slechthorenden en TOS. In het project wordt bovendien nauw samengewerkt met de Oogvereniging. Per 1 januari 2015 is het zorgstelsel enorm veranderd. Wat eerst nog in de AWBZ zat, is dit jaar vooral in de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning), de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet ondergebracht. WMO en Jeugdwet worden uitgevoerd door de gemeenten. Er is een soort 'kern-AWBZ' gebleven en dat is de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Er zijn dus nieuwe regels gekomen en er zijn ook veel nieuwe mensen gekomen die deze regels moeten uitvoeren. De kennis over de doelgroepen die de zorg ontvangen moet bij die nieuwe medewerkers nog vaak worden opgebouwd. Vooral kleine doelgroepen lopen daarbij gevaar dat ze over het hoofd worden gezien en dat er te makkelijk over wordt gedacht. De doelgroep mensen met een zintuiglijke beperking (auditief, TOS of visueel) die aanspraak maakte op de AWBZ is een heel kleine doelgroep met heel specifieke zorgvragen. De kans op verkeerde beslissingen is groot, waardoor niet de juiste zorg wordt toegekend.

Het project Oog op Zorg biedt via de website www.oogopzorg.nu veel informatie over zorg en begeleiding aan mensen met een auditieve beperking en met TOS. Bovendien kan men op deze site de ervaringen melden.

Publicatiedatum: 06 juli 2015