Professionals jeugdgezondheidszorg kunnen gebruiken maken van nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling

Veel jonge kinderen kampen met een achterblijvende taalontwikkeling. Het is van belang om in een vroeg stadium signalen van een achterstand of stoornis op dit vlak te signaleren en te behandelen. Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen hierbij vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling.

Taal is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een jong kind. Het ondersteunt ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied. De nieuwe richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in de mogelijke problemen hierbij en een overzicht van risico- en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om jeugdigen met een achterstand of stoornis te begeleiden. De belangrijkste thema’s uit de richtlijn zijn verwerkt in een filmpje.

Eerder konden JGZ-professionals al gebruik maken van de handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’. Alle informatie daaruit is verwerkt in de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling. De handreiking komt daarmee te vervallen.

Bron: Vakblad Vroeg

Relevante Links


Publicatiedatum: 25 oktober 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR