Professionals discussiëren over de droom om tinnitus te genezen

Het Tinnitus Research Innitiative (TRI) hield onlangs een congres in Valencia (Spanje) met als titel: "Tinnitus: A Treatable Disease". Oftewel; tinnitus (oorsuizen) als een behandelbare ziekte. De bijeenkomst werd geleid door professor José Miguel Làinez, hoofd van de neurologische afdeling in Valencia en een van de initiatiefnemers van TRI. Centraal stond ‘de droom om tinnitus te genezen’. In de nieuwsbrief van TRI is een uitgebreid verslag te lezen (Engels). Hieronder enkele uitkomsten.

De Vlaamse neurochirurg Dirk de Ridder (tegenwoordig gevestigd in Nieuw-Zeeland) ging onder andere in op het feit dat de meeste mensen die tinnitus hebben, daar geen hinder van ondervinden wanneer zij dromen (slapen). Een beter begrip van de droomfase zelf zou mogelijk kunnen zorgen voor een vooruitgang in de zoektocht naar efficiënte middelen om tinnitus te genezen.

Samenwerking
Verder werd de noodzaak voor multidisciplinair werk benadrukt. Samenwerking tussen allerlei vakmensen (neurochirurgen, audiologen, psychotherapeuten enzovoorts) is nodig voor het stellen van goede diagnoses en het voorschrijven van juiste behandelmethodes. Bij diverse therapieën is al vooruitgang geboekt, maar op het congres werd benadrukt dat ook de beperkingen van de verschillende methodes erkend moeten worden. Sommige mensen met tinnitus hebben er baat bij, anderen weer niet. Meer onderzoek naar de betrokken mechanismen in het brein zijn nodig om die beperkingen te overkomen.

Onderzoek
TRI wil voorts een platform blijven voor het ontwikkelen en testen van nieuwe ideeën, ook al zal maar een handvol van die ideeën uiteindelijk bruikbaar blijken. Creativiteit en een open blik zijn daarbij belangrijk, maar ook gestructureerd methodologisch onderzoek waarbij verder gekeken wordt dan alleen positieve of negatieve resultaten. Het is bijvoorbeeld niet alleen noodzakelijk om gehoorverlies en tinnitus te voorkomen en te onderzoeken hoe dat het beste gedaan kan worden, maar het is ook belangrijk om te laten zien hoe emotionele factoren samenhangen met de tinnitus. Depressie kan bijvoorbeeld niet alleen een mogelijk gevolg zijn van tinnitus, maar het is goed mogelijk dat het ook een risicofactor is voor de ontwikkeling van tinnitus.

Op onderzoeksgebied zijn al diverse resultaten behaald, bijvoorbeeld met betrekking tot het toepassen van neurostimulatie bij dieren, maar het blijft veel inzet en motivatie vergen om de droom om tinnitus te genezen waar te maken. In maart 2014 zal op het volgende congres in Auckland (Nieuw-Zeeland) opnieuw naar de stand van zaken rond deze droom gekeken worden.
Publicatiedatum: 31 juli 2013