wetenschap, gehoorproblemen, oplossingen, onderzoek, vraagstukken, meepraten

Praat mee over wetenschappelijk onderzoek

Op welke vragen moet ‘de wetenschap’ een antwoord geven als het om uw gehoorprobleem gaat? Voor welke obstakels en beperkingen als gevolg van uw gehoorprobleem moet‘de wetenschap’ oplossingen vinden? Praat met ons mee!

Onderzoekers van wetenschappelijk Nederland willen van patiënten horen welke vraagstukken zij moeten oppakken. Het ‘patiëntperspectief’ wordt steeds belangrijker bij het opstellen van een onderzoeksagenda voor de toekomst. Om dat perspectief samen met u goed in kaart te brengen, organiseren wij een gespreksbijeenkomst. Daar zetten we uw ervaringen en knelpunten, die vragen om een wetenschappelijk onderbouwde oplossing, op een rij.

We organiseren aparte gespreksbijeenkomsten over:
• slechthorendheid: jongeren en jongvolwassenen
• slechthorendheid: volwassenen
• tinnitus en hyperacusis
• CI
• Ménière
• prelinguaal doven
• plots- en laatsdoofheid
• ouders van dove, slechthorende kinderen of kinderen met een CI

De bijeenkomsten worden gehouden in de tweede helft van april op een centrale plaats in het land. Per bijeenkomst worden in een groep van ongeveer acht mensen op basis van ieders eigen ervaringen, knelpunten en probleemsituaties in kaart gebracht en wordt gebrainstormd over oplossingen die nodig zijn. Een bijeenkomst duurt ongeveer drie uur. U hoeft geen wetenschappelijke kennis te hebben om aan een bijeenkomst deel te nemen; het gaat juist om uw eigen ervaringen met uw gehoorprobleem. Voor tolk- en communicatievoorzieningen wordt gezorgd.

Nationaal Programma Gehooronderzoek
De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van het ‘Nationaal Programma Gehooronderzoek’. Op initiatief van de Nationale Hoorstichting en onderzoeksfonds ZonMw gaan wetenschappers, zorgverleners en patiëntorganisaties dit jaar aan slag om een gezamenlijke onderzoeksagenda op te stellen. Dat moet leiden tot meer samenhang in het gehooronderzoek, een hogere maatschappelijke relevantie en meer kansen op financiering van onderzoek dat nodig is. De initiatiefnemers willen het patientperspectief een prominente plaats geven in deze onderzoeksagenda, naast (vanzelfsprekend…) het wetenschappelijk perspectief. De NVVS participeert namens alle belangenorganisaties van doven en slechthorenden in dit Nationaal Programma Gehooronderzoek.

Aanmelden
Doet u mee, dan ontvangt u een reiskostenvergoeding en een attentie. U heeft natuurlijk ook een unieke gelegenheid om bij te dragen aan vernieuwing van wetenschappelijk gehooronderzoek in Nederland!

Interesse? Geef uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail door aan j.spronk@nvvs.nl. Vermeld daarbij aan welk van de zeven onderwerpen u wilt deelnemen en of u een voorkeur heeft voor een ochtend, middag of avond. Wij nemen dan in de eerste week van april contact met u op over datum en plaats.

Publicatiedatum: 22 maart 2012