Penningmeester gezocht voor Stichting Hoormij/NVVS

Krijn Olthof legt na vier jaar zijn functie neer als penningmeester van Stichting Hoormij/NVVS. Hierdoor is een vacature ontstaan. Ben jij mogelijk onze nieuwe penningmeester? Solliciteer dan op de vacature. 

De missie van Stichting Hoormij/NVVS is: iedereen heeft het recht om mee te doen. Een gehooraandoening kan het lastig maken om mee te draaien in de maatschappij. Stichting Hoormij (waarvan de NVVS, Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, deelnemer is) weet uit ervaring hoe dat is en streeft naar erkenning en begrip van partners, familie, ouders, vrienden, werkgevers en andere betrokkenen.  

Wie zoeken wij?

Heb jij affiniteit met onze onderwerpen, een stevige financiële achtergrond - bijvoorbeeld als financieel manager of RA - en wil jij maatschappelijk actief worden? Wil je verantwoordelijk zijn voor een evenwichtige begroting, jaarrekening en een gedegen financieel beheer? En heb je ervaring met veranderprocessen? Heb jij tevens bestuurlijke ervaring met een bewezen staat van dienst? Ben je gewend te opereren in de complexe omgeving van zorg, verzekeraar, overheid, commerciële partijen en de patiënt? En ben je een teamspeler die het belang van de patiënt van jong tot oud ondersteunt? Zo ja, lees dan verder.

Wie zijn wij?

Stichting Hoormij/NVVS is het landelijke orgaan voor mensen met hooraandoeningen. De vereniging, meer dan 100 jaar oud, heeft een professioneel landelijk bureau met 9 medewerkers en telt 7.000 leden en 300 vrijwilligers. Als dé belangenbehartiger voor ‘het horen’ vormen wij de spreekbuis naar zorginstellingen, audiciens, producenten, verzekeraars en overheid om het leven en werken van mensen met een hooraandoening aangenamer te maken. Ons korps van ervaringsdeskundigen - op het gebied van slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, ziekte van Ménière, brughoektumor en CI - geeft voorlichting en bevordert het contact tussen lotgenoten. Het bestuur staat voor de uitdagende taak de door ‘Den Haag’ opgelegde bezuinigingen op te vangen door o.a. ambitieuze groei in sponsoring, donaties/fondsenwerving en ledental. 

Bestuur: constructief, betrokken en ambitieus

Het bestuur bestaat deels uit ervaringsdeskundigen, deels uit mensen met een professionele betrokkenheid. Hoormij/ NVVS werkt met een bestuur ‘op afstand’ dat ongeveer 8x per jaar een avond vergadert en 2x per jaar de ALV (Algemene Leden Vergadering) voorzit. Bestuursleden kunnen daarnaast specifieke portefeuilles onder hun hoede hebben. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering zijn in handen van de directeur van het landelijk bureau. De penningmeester wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door het bureau, een extern administratiekantoor en de accountant. Je vindt in het Hoormij/NVVS-bestuur een constructieve, betrokken en ambitieuze sfeer. 

Onkostenvergoeding en gedragscode

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun Hoormij/NVVS-werk, anders dan voor gemaakte onkosten. Zij onderschrijven de gedragscode die Hoormij/NVVS hanteert voor good governance.

Reageren

Is dit jouw uitdaging? E-mail dan je cv naar Anne de Rooij, p.a. hetty.vanhemme@stichtinghoormij.nl
Publicatiedatum: 26 april 2018