Patiëntenverenigingen en keurmerk StAr tekenen intentieverklaring

Alle patiëntenverenigingen van mensen met gehooraandoeningen gaan nauwer samenwerken met Stichting Audicienregister StAr; het Nederlandse keurmerk voor audiciens en audicienbedrijven. Dat staat in een intentieverklaring die zij op 11 oktober 2017 hebben getekend. Niet alleen de wijze waarop ze met elkaar gaan samenwerken, maar ook een reeks inhoudelijke punten zijn vastgesteld en kunnen nu worden uitgewerkt. Directeur Eduard Cohen van Stichting Hoormij heeft mede namens Divers Doof (FODOK, Dove Jongeren, Stichting Plots- en Laatdoven), Dovenschap en de afdeling Doofblinden van de Oogvereniging de overeenkomst getekend.

De samenwerking moet onder meer een einde maken aan discussies over de proefperiode van 8 weken en het recht op het proberen van twee modellen hoortoestellen. Een onderwerp dat verder wordt uitgewerkt is de vraag: wat is adequaat en wat is luxe bij aanschaf van een hoortoestel? Daarnaast zal er meer transparantie komen over de werkwijze van StAr en van audiciens. Ook komt er een door allen gedragen klachtenregeling en is de ambitie om de nazorg te verbeteren. Het ontwikkelen van professionele prestatie-indicatoren is eveneens opgenomen in de verklaring. Daarnaast zijn er intenties uitgesproken over de juiste bestuurlijke verhoudingen, het samengaan van StAr met het SEMH-keurmerk en inbedding van de PREM-Hooroplossingen in het keurmerk. 
Alle onderwerpen worden verder uitgewerkt in een convenant. Door de hernieuwde samenwerking willen de partijen bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige hoorzorg. 

Op de foto zie je aan tafel links Eduard Cohen, directeur van Stichting Hoormij en rechts Guus van Montfort, voorzitter van het Audicienregister. Staand van links naar rechts Angélique van Lynden, projectmanager van Stichting Hoormij, Donné Pans, voorzitter Raad van Advies Audicienregister en Rob van der Hulst, secretaris Audicienregister.
 

Publicatiedatum: 16 oktober 2017