Patiëntenorganisaties zetten vraagtekens bij opgerichte stichting ‘Behoud Kwaliteit Hoorzorg’

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat er een stichting is opgericht ‘Behoud kwaliteit hoorzorg’. Deze stichting maakt zich zorgen om de kwaliteit van de hoorzorg. Initiatiefnemer hierachter is een medewerker van onderzoeksbureau Boer&Croon. Een bureau dat eerder onderzoek deed in opdracht van de branchevereniging voor audiciens NVAB en op dit moment een politieke lobby voert namens de NVAB, met het doel om een alternatief vergoedingensysteem te realiseren (hoortoestellen voor ouderen uit het basispakket). Naar onze mening kan deze stichting daarom niet een onafhankelijke positie claimen.

“De kwaliteit, toegankelijkheid, keuzevrijheid en betaalbaarheid van de hoorzorg in Nederland staan onder druk en de focus ligt te veel op financieel belang van de verzekeraar”, aldus de opgerichte stichting. “Juist voor de meer kwetsbare groepen van ouderen, kinderen en mensen met complexere gehooraandoeningen is het belangrijk dat zorgverzekeraars met hun vergoeding de ruimte bieden aan gediplomeerde audiciens om de noodzakelijke individuele tijd en aandacht aan hun patiënten te besteden.”

De zorgen die de stichting zich maakt over kinderen, mensen met complexere hooraandoeningen en over keuzevrijheid worden gedeeld door ons als patiëntenorganisaties. Daarom dringen wij aan bij het Zorginstituut Nederland om deze zorgen nader te onderzoeken en vragen wij audiciens om goede onderhandelingen te voeren met verzekeraars op deze punten.
De zorgen om ouderen en toegankelijkheid daarentegen delen wij niet. Onderzoek laat zien dat de meeste personen heel tevreden zijn over het nieuwe systeem en dat zij minder hoeven bij te betalen dan in het vorige systeem.
Wij zijn benieuwd naar de middelen die deze stichting ziet om de zorgen het hoofd te bieden en of deze los kunnen staan van de lobby om hoorzorg voor ouderen uit het pakket te halen.

Voorzitter van de Stichting is Brian Esselaar, die als strategie adviseur op het gebied van bestuurlijke zaken in de gezondheidszorg veel ervaring heeft met de hoorzorg. De kno-artsen Jaap Meeuwis (Sint Franciscus Gasthuis) en Hubert Spoelstra (Bronovo Ziekenhuis) zijn de overige bestuursleden. Hein Greven, consultant public affairs & communicatie bij Boer&Croon, is aangesteld als kwartiermaker en interim directeur van de stichting.

Publicatiedatum: 23 juni 2014