Patiëntenorganisaties delen zorgen rond hulpmiddelen met Tweede Kamer

De Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer vergaderde op 12februari over hulpmiddelen. De koepels voor patiëntenorganisaties NPCF en Ieder(in) hadden namens hun leden (waaronder NVVS) input geleverd voor dit overleg. In de brief aan de Commissie werden onder andere onze zorgen rondom keuzevrijheid en kwaliteit van (hoor)hulpmiddelen geuit.

De brief van de patiëntenverenigingen werd breed gesteund door de leden van de Vaste Kamercommissie. De minister gaf aan de relatie tussen keuzevrijheid en zorginkoop nader te willen bekijken. Deorganisaties maken zich zorgen dat inkoopbeleid negatieve effecten heeft op de kwaliteit van zorg en de keuzemogelijkheden voor hulpmiddelen. Directeur-bestuurder Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF: "Wij krijgen steeds meer signalen dat de keuze voor hulpmiddelen wordt beperkt. En gebruikers worden soms ontmoedigd om af te wijken van het voorkeursmiddel. Dat is een verkeerde ontwikkeling."

Inkoopbeleid
NVVSpleit er via NPCF en Ieder(in) voor om zorgverzekeraars te prikkelen omin te kopen op kwaliteit, met voldoende keuzevrijheid voor gebruikers en oog te blijven houden voor complexe zorg in plaats van de focus op gemiddelde zorg. Overige belangrijke punten zijn:
-    Organiseer eenvoudig toegankelijke en breed toepasbare keuze-informatie
-   Houd hulpmiddelen betaalbaar en voer een redelijk eigen bijdrage-beleid. Monitor de gevolgen voor mensen die te maken krijgen met de veranderingen in de eigen bijdragen. Houd in de gaten dat omzetderving van zorgaanbieders als gevolg van scherpe inkoop door zorgverzekeraars niet verhaald wordt op zorgconsumenten.

Kinderen
NVVSheeft, buiten deze algemene punten, nog specifieke zorgen rondom hoorhulpmiddelen. Zo willen wij dat hoorhulpmiddelen voor kinderen 100% vergoed worden. Deze hulpmiddelen zijn immers essentieel voor de ontwikkeling van slechthorende kinderen en het moet niet zo zijn dat kinderen niet de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben omdat hun ouders de eigen bijdrage niet kunnen betalen.

NVVS en de overige organisaties hopen dat VWS de signalen vanuit de patiënten serieus neemt en meeneemt in haar beleid.

Lees hier de brief die met inbreng van o.a. NVVS door NPCF en Ieder(in) naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Publicatiedatum: 17 februari 2015