Patiëntenfederatie NPCF: ‘Zorgverzekeraar moet échte kwaliteitsinformatie geven’

Zorgverzekeraars houden nauwelijks rekening met de wensen van hun klanten. Ze kopen vooral zorg in op basis van prijs en niet op basis van kwaliteit of op basis van wat hun verzekerden willen. Dat constateert de Patiëntenfederatie NPCF (waar Stichting Hoormij bij is aangesloten) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer praatte woensdag 20 april over de zorgverzekeringswet. De brief is mede ondertekend door Ieder(in).

Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is er in algemene zin gesproken over de zorgverzekering en vooral over het kiezen van een zorgverzekering. In dat kader is het interessant of het zorgverzekeraars lukt om voor komende overstapseizoen hun informatie aan verzekerden te verbeteren zoals voorgesteld door NPCF en Consumentenbond.
De minister gaf aan met belangstelling uit te kijken naar de uitwerking door ZN van het door NPCF en Consumentenbond aangedragen idee voor een polisprofiel, zo laat NPCF weten. Verder heeft de minister aangegeven dat wat haar betreft restitutieverzekeringen altijd 100% moeten vergoeden tenzij het om excessieve declaraties gaat. Beide onderwerpen kwamen ook aan de orde in de brief van de Patiëntenfederatie, maar waren niet het hoofdpunt.

Invloed en kwaliteit
Verzekerden kunnen invloed uitoefenen op de zorginkoop, bijvoorbeeld door over te stappen naar een zorgverzekeraar die zorg inkoopt die beter bij hen past. Maar uitgerekend de groep mensen die het grootste belang heeft bij goede zorginkoop, de mensen die chronische zorg nodig hebben, stapt niet of nauwelijks over. “Invloed uitoefenen op de zorginkoop door over te stappen, blijkt in de praktijk een wassen neus”, staat in de brief.

De Patiëntenfederatie constateert verder dat er nog maar weinig goede kwaliteitsinformatie is over zorg. Patiënten die zorg nodig hebben vragen de huisarts of andere patiënten wie goede zorg verleent. De verzekeraar kan daarin een rol spelen, maar wordt nauwelijks om raad gevraagd door patiënten. En patiënten weten ook niet waarom een zorgverzekeraar niet alle zorg inkoopt die beschikbaar is. Er is bijna geen uitleg waarom zorg niet wordt ingekocht. Bovendien geven zorgverzekeraars niet aan waar ze op letten bij zorginkoop. De patiëntenkoepels roepen zorgverzekeraars op om met patiënten en zorgaanbieders te werken aan échte kwaliteitsinformatie over de zorg.

Pas op met budgetpolis
De Patiëntenfederatie waarschuwt in de brief voor goedkope budgetpolissen, “polissen met sterk beperkende voorwaarden en polissen met vrijwillig eigen risico”. Het gevaar bestaat dat mensen uit financiële overwegingen een goedkope polis met beperkte dekking kiezen en dan in geldproblemen komen of gaan zorgmijden als blijkt dat ze voor hoge kosten komen te staan. Dat probleem verdwijnt als die goedkope polissen er niet meer zijn, aldus de brief.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer. 

Publicatiedatum: 26 april 2016