veiligheid, geneesmiddelen

Patiënten spelen belangrijke rol bij bewaken van veiligheid geneesmiddelen

Wist u dat het middel gentamicine (bij zeer ernstige tinnitus) als bijwerking een ernstig blijvend gehoorverlies kan hebben? Deze bijwerking en nog vele andere weten we omdat het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb deze verzamelt van artsen maar ook onder ervaringsdeskundigen. Meld u wel eens een bijwerking van medicijnen bij Lareb? Zo ja, dan draagt u bij aan een nuttig inzicht in het effect van bijwerkingen op de kwaliteit van leven, het opsporen van onbekende bijwerkingen en het bewaken van de veiligheid van vaccins.

Veiligheid bewaken
Geneesmiddelen en vaccins worden goed onderzocht voordat ze gebruikt worden, dat geldt ook voor geneesmiddelen voor (h)oorproblemen. Toch komen in de praktijk soms nieuwe bijwerkingen aan het licht. Want alleen met meldingen van artsen, apothekers en gebruikers van geneesmiddelen is het niet mogelijk om een betrouwbaar beeld krijgen van de veiligheid. Meer meldingen dragen dus bij aan een veiliger gebruik van geneesmiddelen en vaccins. Door de meldingen op één centraal punt te verzamelen, kan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in Nederland bewaken. Lareb registreert en analyseert alle meldingen van medicijnbijwerkingen die het binnenkrijgt via hulpverleners zoals huisartsen en ziekenhuisapothekers. Sinds 2003 kunt u als patiënt ook zelf de bijwerkingen van medicijnen via internet doorgeven (http://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx) aan Lareb.

Meld een bijwerking
De meeste mensen blijken uit altruïsme hun ervaringen delen op de website van Lareb. Ze willen daarmee voorkomen dat anderen last krijgen van dezelfde bijwerkingen. Door de vrijwillige meldingen krijgen patiënten zelf meer vertrouwen in de behandeling met geneesmiddelen en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van medicijnen. Dit gebeurt doordat de bevindingen over de bijwerking worden meegenomen bij de afweging van het gebruik van een medicijn. Ook kunnen op die manier gezondheidsklachten eerder worden herkend als een bijwerking. Indien nodig wordt de bijsluiter aangepast of in een ernstig geval kan een geneesmiddel zelfs van de markt worden gehaald.
Wilt u een bijwerking melden? Doe dit dan op www.lareb.nl of www.mijnbijwerking.nl.

NVVS medicijnwijzer

Wilt u meer informatie over medicijnen voor hoorproblemen en bijwerkingen? Ga dan naar www.nvvs.nl/medicijnwijzer en download dan de NVVS-brochure Weet wat u slikt. In de brochure vindt u meer informatie over medicijnen die worden ingezet om oorsuizen, de ziekte van Ménière of plotsdoofheid te behandelen.

Publicatiedatum: 21 december 2011